Servitec – effektiv afgasning af varme- eller køleanlægget

Annonce – Dato 29 Apr 2021

Luft i væskebårne varme- og kølesystemer er problematisk i alle henseender

I de fleste varme- og køleanlæg er der påmonteret automatiske luftudladere i toppen af installationer, der meget effektivt fjerner den frie luft, der naturligt presses op, når systemet fyldes nedefra. Når anlægget startes op, vil pumpen cirkulere skjulte luftlommer rundt, som grundet flowhastigheden normalt ikke vil blive fanget af den automatiske luftudlader.

Ydermere er der altid microbobler bundet til væsken, som kun kan fjernes af den automatiske luftudlader, hvis trykket i anlægget er under 1 bar, hvilket sjældent er tilfældet. Koncentrationen af microbobler i f.eks. et varmesystem med 40 °C returvand vil være ca. 30 l luft / 1000 l væske.

Luft og microbobler fjernes effektivt fra systemet

Med en vakuumaflufter kan den sidste ”frie” luft og microbobler effektivt fjernes fra systemet, selv i anlæg med højt systemtryk. Vakuumaflufteren tager en delstrøm ud af systemvæsken, og ved hjælp af undertryk i vakuumaflufterens sprayrør frigives microboblerne og den sidste ”frie” luft, som herefter lukkes ud igennem den automatiske luftudlader i toppen af vakuumaflufteren. Den nu ”mættede” væske sendes tilbage i systemet og ved gentagne repetition af processen, fjernes frie luft og microbobler.

Når ilt og microbobler fjernes fra systemet har det en lang række fordele såsom:

  • Støj fra systemet reduceres væsentligt
  • Ingen ilt = ingen korrosion
  • Pumpekraft reduceres = nemmere at flytte iltfattig væske
  • Bedre energioverførsel
  • Nemmere at indregulere et system i balance

Integreret vandpåfyldning/spædevand

Alle Armatec vakuumafluftere er egnet til både køle- og varmesystemer og systemer med op til 50 % glykol – antifrostvæske. Alle enhederne har integreret vandpåfyldning/spædevand. Spædevand afgasses på samme måde som systemvandet, inden det spædes/sendes ind i anlægget.

Vakuumaflufterne har tre forskellige typer afgasningsprogrammer:

  • Permanentafgasning: Permanent afgasning i flere timer eller dage uden pauser. Dette anbefales efter idrifttagning eller efter reparation.
  • Intervalafgasning: Intervalafgasning består af et begrænset antal afgasningscyklusser. Der lægges pauser ind imellem intervallerne. Dette program anbefales ved normal driftssituation.
  • Spædevandsafgasning: Kun spædevandet afgasses.

Servitec vakuumaflufter findes i forskellige størrelser og versioner

SERVITEC VAKUUMAFLUFTER FINDES FORSKELLIGE STØRRELSER OG VERSIONER

De mest anvendte typer er:

AT8080-S

Driftstryk: 0,5-4,5 bar

Systemvolumen maks. m. vand: 6 m³

Systemvolumen maks. m. glykol: 4 m³

Systemtemperatur: 0-70°C

Behandlet væske: 50 l/h

Maks tryk: 8,0 bar

Støj: 55 dB(A)

Spænding: 230 V

Effekt: 0,2 kW

Styring: Control smart

AT8080-60W/GL

Driftstryk: 0,5-4,5 bar

Systemvolumen maks. m. vand: 200 m³

Systemvolumen maks. m. glykol: 50 m³

Systemtemperatur: 0-90°C

Behandlet væske: 550 l/h

Max tryk: 8,0 bar Støj: 55 dB(A)

Spænding: 230 V

Effekt: 1,1 kW

Styring: Basic/touch

Læs mere om vakuumafluftere her

Yderligere information: www.armatec.dk, tlf. 46 96 00 00.