Nutidens varmecentraler kræver fleksible løsninger

Dato: 12 okt 2021

Kravene til varmecentraler bliver større og mere omfattende, derfor vælger mange en løsning fra Armatec.

Armatec, varmecentraler

Fjernvarmeunits med og uden brugsvandsproduktion

Hos Armatec kan de projektere og designe store fjernvarmeunits både med og uden brugsvandsproduktion til de fleste applikationer. De store fjernvarmeunits kan leveres i alle dimensioner og designs, så de passer bedst til installationen og den plads der er til rådighed i varmecentralen. Dermed er de både nemme at installere, håndtere og servicere. Fjernevarmeunits opbygges på rammer, som gulvstående moduler, så indbaksning og montering kan foregå så enkelt som muligt.

Skærpede krav

Kravene til regulering, bestykning og afkøling bliver skærpet jævnligt fra den enkelte applikation til det pågældende fjernvarmeværk. Armatec kan opfylde alle konkrete specifikationer og parametre givet. På deres komplette Armatec, fjernvarmeunitsfjernvarmeunits er det et samspil mellem rådgiver, byggeherre og udførende, om hvorledes disse enheder skal designes, ud fra flow og ønsket bestykning.

Digitale tegninger

Når grundarbejdet er på plads, udarbejdes en 3D-tegning for at tilsikre at ovenstående er opfyldt og designet passer ind på installationsstedet. Når det er på plads, leveres tegninger i digitalt format, så det nemt kan implementeres i projektets endelige tegninger.

Pladsbesparelse der er til at
få øje på

På før og efter billederne ses en fjernvarmeunit monteret i København i HOFOR området, hvor der produceres varmt brugsvand i de lodrette fuldt rustfrie rørvekslere og centralvarme i den blå Alfa Laval pladeveksler. (Ingen VVB) Hele unitten styres her af en Danfoss ECL 310 regulator som kan kobles til internettet. Er der krav eller et ønske om at unitten skal styres af CTS, er dette også en mulighed. Pladsbesparelsen er til at få øje på!

Findderligere information om varmesystemer fra Armatec her, tlf. 46 96 00 00. 

Mere om produktet Fjernvarme- og fjernkøleunit

Fjernvarme- og fjernkøleunit

Vi tilbyder moderne varmecentraler og vekslere

Armatec fjernvarmeunit Type BV2rfCVcu-r

Armatec fjernvarmeunit Type BV2rfCVcu-r

Anlægget er 2-trinskoblet, hvilket sikrer optimal udnyttelse af fjernvarmevandet

Læs mere

Armatec fjernvarmeunit Type BV2rf

Armatec fjernvarmeunit Type BV2rf

Brugsvandsvekslerne er rørvekslere med batteri i rustfrie rør

Læs mere

Armatec fjernvarmeunit CVcu-p

Armatec fjernvarmeunit CVcu-p

Varmeveksler unit tilpasset anlæggets specifikationer

Læs mere

Armatec Fjernkøleunit

Armatec Fjernkøleunit

Køleunit tilpasset anlæggets specifikationer

Læs mere

Armatec fjernvarmeunit Type BV2rfCVcu-p

Armatec fjernvarmeunit Type BV2rfCVcu-p

Anlægget er 2-trinskoblet, hvilket sikrer optimal udnyttelse af fjernvarmevandet

Læs mere

2-trinskoblede varmecentral

2-trinskoblede varmecentral

En løsning til større ejendomme, institutioner, idrætsanlæg og lignende

Læs mere

Armatec fjernvarmeunit produktblad
Armatec fjernvarmeunit Produktblad
Armatec fjernvarmeunit Produktblad
Fjernkøleunit produktblad
Armatec fjernvarmeunit produktblad