Præisoleret eller ej

Annonce – Dato 6 Apr 2017

Ved isolering af HVAC-installationer er præisolerede rørbøjler en fordel

Præisoleret eller ej

Præisoleret eller ej

Ved isolering af HVAC-installationer er præisolerede rørbøjler en fordel, siger Flamco

Dansk Standard DS 452, 3. udgave angiver de maksimale energitab, der kan tillades fra sædvanlige bygningsinstallationer, f.eks. varme-, ventilations-, og brugsvandsanlæg samt proces-, forsynings- og industrianlæg.

Isolering mod energitab

HVAC-installationer (varme, ventilation og aircondition) skal isoleres mod energitab i henhold til DS 452, 3. udgave. Isoleringsklassen fastsættes efter anlægstype, og efter om installationsdelen er placeret i et opvarmet rum eller udenfor den opvarmede del af bygningen. Nogle installationsdele skal derudover kondensisoleres, brandisoleres eller isoleres mod høj overfladetemperatur.

Konditioner

Det, man har brug for at vide, er:

  • Hvilken type installation er det?
  • Hvor befinder røret/kanalen sig – inde eller ude?

HVAC-anlæg isoleres mod maks. tilladte varmetab, og ude defineres som temperaturer under 5 °C.

Isoleringstykkelse Isoleringstykkelsen afhænger af:

  • Rørets diameter
  • Isoleringstypen
  • Om bæringerne er isolerede eller ej
  • Om overfladen er mat eller blank
  • Om installationen er udsat for vind

Pladskrav

I den nye DS 452-3 er der indlemmet en gammel standard DS 1102 der beskriver de pladskrav, der er til et rør mod væg/loft og et andet rør, efter at isoleringen er monteret. For at isoleringsarbejdet kan udføres korrekt, kræves der altså en fri afstand rundt om røret/kanalen. Afstanden måles fra den færdigisolerede overflade. Det betyder, at man skal have kendskab til den færdige isoleringstykkelse på det tidspunkt, hvor rørenes placering besluttes. Den nødvendige afstand afhænger af rørets størrelse og type. 

Absolutte minimumskrav er:

  • 50 mm mellem to isolerede rør
  • 50 mm bagved røret
  • 50 mm til hver side af røret

I praksis anbefaler Flamco 60 mm af hensyn til montering.

Præisolerede rørbærere

Bæringer med metaldele, der gennembryder isoleringen giver 15 % større varmetab. Dette varmetab svarer til en øget isoleringstykkelse på ca. 30 %. Denne forøgelse kan undgås, hvis der benyttes præisolerede bæringer.

Isoleringsklasse

Oftest vil det for opvarmnings- samt brugsvandsanlæg inden døre være klasse 4, som der skal isoleres efter. Yderligere information om isoleringsklasser, kondensisolering og isoleringstykkelse kan fås ved henvendelse til Flamco.

Læs mere på www.flamco.dk, tlf. 44 94 02 07

Referenceprojekter fra FLAMCO

Carlsberg Byen

Carlsberg Byen

Nybygning | København | 1310 Mio.Kr

Nybygning af boligblokke i København med 88 lejligheder på 30 etager . Selve ...

Nyt Hospital Herlev - Delprojekt A

Nyt Hospital Herlev - Delprojekt A

Tilbygning | Herlev | 0 Mio.kr

Tilbygning af hospital i Herlev . Selve byggeriet er påbegyndt december 2015 ...

Nordea Ørestad - Nyt hovedsæde

Nordea Ørestad - Nyt hovedsæde

Nybygning | København S | 900 Mio.Kr

Nybygning af kontorbygning i København på 7 etager . Selve byggeriet er påbeg...

Skejby sygehus

Skejby sygehus

Tilbygning | Aarhus | 60,0 Mio.Kr.

Tilbygning af hospital i Aarhus på 2 etager hvor den ene etage er under jorde...