Beregningsservice

Beregningsservice

Beregningsservice

Grundet de skærpede krav i Bygningsreglementet 2018 (BR18) har PP Nordica valgt at samarbejde med det rådgivende ingeniørfirma PPCD som er specialiserede i at udføre beregninger af DURUS® EasyFinish fiberarmeringsløsninger.

For at opnå byggetilladelse og ibrugtagningstilladelse skal start – og sluterklæringerne underskrives af certificerede rådgivere, hvilket kræver at dokumentationen opfylder kravene i Bygningsreglementet 2018 (BR18). PPCD kan udarbejde den fornødne A Konstruktions-dokumentation og B Projektdokumentation iht. SBI-anvisning 271.

Idet dokumentationen udarbejdes af PPCD vil projekterne være dækket af deres professionelle rådgiveransvarsforsikring.

På baggrund af PPCD’s ansvar for varetagelsen af PP Nordica Danmarks beregnings- og dokumentationsløsninger, vil der tilkomme en betaling for disse ydelser.

Kontakt PPCD for pris på beregningen af dit kommende projekt.

PP Nordica Danmark vil fortsat kunne udføre overslagsberegninger med tilhørende estimerede fiberdoseringer til projekter ud fra de givne projektinformationer.

Disse estimater er dog uden dokumentation, ansvarspådragelse og forsikringsdækning.

Kontakt os uforpligtende, for at få et bud på, hvordan vi kan optimere dit nuværende eller kommende byggeprojekt med en DURUS-fiberarmeringsløsning.

PPCD Prisliste

Relaterede produkter

Durus®EasyFinish

Durus®EasyFinish

Makrosyntetiske plastfibre som erstatning for armeringstål


Crackstop®Ultra

Crackstop®Ultra

Monofilament fiber der modvirker plastik svind i beton


Nyheder fra PP Nordica Danmark

Fiberbeton sparer tid, penge og CO2

Fiberbeton sparer tid, penge og CO2

Stadig flere entreprenører opdager fordelene ved Durus® EasyFinish fibre

Din bæredygtige partner

Din bæredygtige partner

En stensikker reduktion af miljøaftryk og optimering af projektøkonomien

Erstat traditionelt stål og gør en reducering af CO2 med op til 90%

Erstat traditionelt stål og gør en reducering af CO2 med op til 90%

Man kan reducere CO2 med op til 90% med et nyt og grønnere byggemateriale