Fiberbeton sparer tid, penge og CO2

Annonce – Dato 11 jun 2024

Stadig flere entreprenører opdager fordelene ved Durus® EasyFinish fibre

Fiberbeton sparer tid, penge og CO2

Færdigarmeret beton med makrosyntetiske fibre giver store fordele, og fiber-løsninger har erstattet stål som armering i beton i mange byggeprojekter i Danmark.

”Da vi for et par år siden havde vores hidtil bedste sæson, solgte vi 720 ton fibre alene i Danmark. Det svarer til rundt regnet 250.000 kubikmeter beton eller ti procent af den danske færdigbeton. Og vi regner med, at vores målgruppe vil være 45 procent af den beton, der bliver brugt i Danmark”, siger Palle Olsen, indehaver af PP Nordica Danmark.

ANERKENDT LØSNING

PP Nordica Denmark står bag Durus® EasyFinish fibre, som er en anerkendt løsning til armering af betonkonstruktioner. Det er den bedst dokumenterede fiber-løsning på markedet med EPD-analyse (miljøvaredeklaration), Cradle to Grave, som dokumenterer 60-90 procent mindre CO2 forbrug i armeringsproduktion og proces sammenlignet med stålarmering.

PP Nordica Danmark samarbejder med de rådgivende ingeniører PPCD Ingeniører om beregninger og dokumentation for bæreevne og erstatningspotentiale.

Durus® EasyFinish fibrene en armeringskraft

SPARER ARBEJDSTIMER

Med 70.000 fibre pr. kilo yder Durus® EasyFinish fibrene en armeringskraft, der helt eller delvis kan erstatte den konventionelle stålarmering.

Fibrene blandes i betonen på betonfabrikken, og den færdigarmerede beton udlægges direkte fra betonbilen, så armering og støbning er den samme arbejdsproces.

Herved spares mange arbejdstimer og tunge løft på byggepladsen i forhold til den traditionelle stålarmering.

ENTREPRENØREN BLEV OVERBEVIST

Magnus Thomsen eftf. er én af de mange entreprenørvirksomheder, der har opdaget Durus® EasyFinish. Virksomheden var for nylig totalentreprenør på en udvidelse af C. La Cours Skole i Randers, hvor der skulle bygges med blød bund og pælefundering. Af hensyn til nabobygninger tæt på valgte entreprenøren en insitu støbt pæleboret løsning.

Pælene blev støbt i fiberbeton beregnet af PPCD Ingeniører. Løsningen indeholdt 4 kg Durus® EasyFinish fibre per kubikmeter i stedet for den traditionelle stålkurv.

DURUS® EASYFINISH FIBRE

Projektleder Per Wade Jacobsen, Magnus Thomsen eftf., forventer også i kommende projekter at lade det rådgivende ingeniørfirma beregne løsninger i makrosyntetisk fiberarmering af betonkonstruktioner.

”Løsningen har til fulde efterlevet vores forventninger ikke kun til økonomien og CO2 besparelser men især også til de bløde værdier som bukke, klippe og binde stålet til de stålkurve, vi normalt bruger til sådanne opgaver”, siger han.

”Vi havde ingen spild eller tunge løft, og vi sparede arbejdstimer, da vores medarbejdere ikke skulle montere den traditionelle armeringskurv”, siger projektlederen fra Magnus Thomsen eftf.

FORDELE VED AT ARMERE BETON MED DURUS® EASYFINISH FIBRE

  • Større bæredygtighed og CO2-reduktion
  • Nemmere håndtering
  • Optimeret arbejdsproces og projektøkonomi
  • Sikkerhed for armering i hele betonmatrixen
  • Ingen korrosion
  • Bedre arbejdsmiljø- og sikkerhed
  • Kvalitetssikring leveres med betonfølgesedlen

Få flere oplysninger

Mere om produktet Durus®EasyFinish

Durus®EasyFinish

Makrosyntetiske plastfibre som erstatning for armeringstål

Durus®EasyFinish

Durus®EasyFinish

En bæredygtig armeringsløsning

Læs mere

Durus® EasyFinish Technical Data Sheet
Durus® EasyFinish Weight
Durus® EasyFinish CE Certifikat
Durus®EasyFinish Decleration of Performance
Durus®EasyFinish teknisk datablad
Durus EasyFinish - EPD