Oplever du et stigende fokus på bæredygtighed og dokumentation?

Annonce – Dato 31 jan 2023

Vi har dokumentationen til din klimaberegning klar!

BetaPack, dampspærre og vindspærre

Den 1. januar 2023 trådte kravene om beregning af bygningers klimapåvirkning i kraft.
Disse nye klimakrav har til formål at nedsætte CO2-udledningen fra byggeriet.

De nye klimakrav i bygningsreglementet BR-18 betyder, at der ved opførelsen af nybyggeri over 1000 m2 stilles krav om, at der foretages en beregning af byggeriets klimapåvirkning i form af en Life Cycle Assessment (LCA).

Bygherre skal derfor, ved al nybyggeri over 1000 m2, dokumentere byggeriets klimapåvirkninger, inden denne kan opnå en ibrugtagningstilladelse.

BetaPack, gulvunderlag, building greenSom producent og leverandør til byggeriet har vi i BetaPack ansvar for, at vores produkter opfylder de mange krav der stilles til dokumentation. Vores alpha produkter spænder lige fra klimaskærme til gulvunderlag og indgår derfor i alle byggeriets faser. Vi har gjort det let - og du kan nu med få klik indhente og vedlægge nødvendig dokumentation for dine alpha produkter her.

Vi har desuden DGNB-erklæringer på alle vores alpha produkter og de ligger tilgængelige på vores hjemmeside.
Dokumentationen er ligeledes registreret i Byggebasen og er dermed til nem og enkel adgang for alle byggemarkeder der forhandler alpha produkter. Du finder al den dokumentation du skal bruge for at godtgøre, at alpha produkter kan anvendes i DGNB-byggerier og hvilke kategorier de påvirker.

Ligeledes har vi senest tilføjet affaldskoder på vores produkter, der er med til at sikre at affaldssorteringen foregår på rette måde.

Vi stiller al den dokumentation til rådighed der sikrer, at alpha produkter kan indgå i stort set alle byggerier – uanset hvilke miljø- og bæredygtighedskrav der bliver stillet.

Det er vores mål og ambition, at alle vores produkter udvikles og anvendes på en sådan måde, at de bidrager til mindre spild, højner den tekniske kvalitet af et byggeri og dermed er med til at sikre at totaløkonomien på bæredygtighedsregnskabet er positivt.

BetaPack, bæredygtighedDerfor er vi også medlem hos FN’s Global Compact - verdens største frivillige initiativ for ansvarlige virksomheder. Vi arbejder med samfundsansvar, som værdiskabende for både forretningen og samfundet og har udgivet vores anden Communications on Progress rapport.

Du finder arkitektbeskrivelserne her

Søger du andre informationer end du finder på vores hjemmeside, så kontakt os endelig.

Vores fokus er, at det skal være så nemt og ligetil som muligt – i alle faser af byggeriet – lige fra projektering og udbud til kvalitetssikring af veludført arbejde på projektet.

Referenceprojekter fra BetaPack

Daginstitutionen Eventyrhaven

Daginstitutionen Eventyrhaven

Nybygning | Solrød | 33 mio.kr

Nybygning af vuggestue/børnehave i Solrød på 1 etager . Selve byggeriet er på...

Slotsengen Herredsvejen og Slotshusene

Slotsengen Herredsvejen og Slotshusene

Nybygning | Hillerød | 100 Mio.kr

Nybygning af boligblokke svarende til 9 bygninger i Hillerød med 100 lejlighe...

Huscompagniet
Munck

Munck

Odense S

Fyns største anlægsprojekt indenfor offentlig transport