Knudsen Lydkiler lægger en dæmper på nabostøj

Annonce – Dato 4 Feb 2020

Ud af de godt 1 mio. etageboliger der findes i Danmark overholder kun ca. 5 % de gældende lydkrav. Da lydforholdene i hjemmet er en vigtig faktor for vores livskvalitet, er det væsentligt at sætte større fokus på lydisolering – især i de ældre ejendomme som ligger langt under byggelovgivningens minimumskrav.

Knudsen Lydkiler ligger en dæmper på nabostøj

Generende trinlyd

”Der skelnes typisk mellem to typer støj: luftlyd, der stammer fra f.eks. musik og samtaler, og trinlyd, der stammer fra færdsel i de omkringliggende lejligheder. Og det er faktisk lyden af naboen, der går rundt i sin lejlighed, som ofte er mest generende og derfor en kilde til irritation” fortæller Birgit Rasmussen, seniorforsker ved Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet i en artikel. Læs hele artiklen her

Effektiv trinlydsdæmpning i renoveringer opfylder lovkrav

De skærpede krav til trinlydsisolering i Bygningsreglementet (BR18) vedrører nybyggeri. Ved renovering af ældre ejendomme er det ikke muligt at indsætte tunge etagedæk eller vægge, men Knudsen Lydkiler gør det alligevel muligt at forbedre lydisoleringen væsentligt. For eksempel fra lydklasse D til C, som i dag svarer til lovkravet.

Effektiv trinlydsdæmpning i renoveringer opfylder lovkrav

Halvering af trinlyden

Knudsen Kilen har udviklet lyddæmpere til brug med opklodsningsserierne Kombi, Kombi Max og Knudsen Lydkiler, og de leveres nu alle med den nyudviklede lyddæmpersål som giver den bedste trinlydsdæmpning. Under et trægulv på strøer kan lyddæmperen optage 50 % af den energi, der før forplantede sig til etagen nedenunder. Når gulvstrøerne opklodses, anbringes lyddæmperen hurtigt og let nederst i opklodsningen.

Knudsen Kilen har udviklet lyddæmpere til brug med opklodsningsserierne Kombi, Kombi Max og Knudsen Lydkiler

Akkrediterede rapporter bekræfter effekten

DELTA har i samarbejde med DTU foretaget forbelastede fuldskalatests af lyddæmperne. De fastslår i en akkrediteret rapport, at lyddæmperne forbedrer dæmpningen af trinlyd væsentligt med 3-4 dB. En orienterende måling viser ydermere at trægulvet også giver luftlydsisolationen en forbedring på 3-4 dB.

Mere info

Knudsen Kilen er altid behjælpelig i forbindelse med projektering af nybyggeri og renoveringsopgaver.

Se testrapporter

Læs mere om Knudsen lydkiler

Mød Knudsen Kilen på BYGGERI ’20 i Fredericia 10. – 13. marts, stand A-2645.

 

Referenceprojekter fra Knudsen Kilen A/S

Glentevej 67-69

Glentevej 67-69

Ombygning | København | 75 mio.kr

Ombygning af kontor, butikker m.m. i København med 50 lejligheder på 4 etager...

Knud Højgaards Hus

Knud Højgaards Hus

Indv.renovering | København | 100 mio.kr

Indv.renovering af kontor, butikker m.m. i København på 4 etager . Selve bygg...

Køhlers have

Køhlers have

København SV

Køhlers Have er et stort byggeprojekt, som skal være med til forbinde det gam...

Margrethegården Ringsted

Margrethegården Ringsted

Tilbygning | Ringsted | 140 mio.kr

Tilbygning af boligblokke svarende til 6 bygninger i Ringsted med 112 lejligh...