Knudsen Kilen halverer trinlyden

Annonce – Dato 1 sep 2020

Knudsen Kilen halverer trinlyden

Ud af de godt 1 mio. etageboliger der findes i Danmark, overholder kun ca. 6% de nugældende lydkrav.

Da lydforholdene i vores hjem er en vigtig faktor for vores livskvalitet, er det væsentligt at sætte større fokus på lydisolering – især i de ældre ejendomme som ligger langt under byggelovgivningens minimumskrav.

”Forbrugerne kan i dag få information om næsten alt, de overvejer at købe. Men når der nu er så stærke beviser på støjs påvirkning af beboerne, synes vi, det er helt uforståeligt, at der ikke findes klarere oplysninger om boligers lydforhold. Vi støtter derfor op om idéen om at indføre et mærke for lydklasser til lejligheder på linje med de energiklasser, vi allerede inddeler huse i”Læs hele artiklen her.

Effektiv trinlydsdæmpning i renoveringer opfylder lovkrav

De skærpede krav til trinlydsisolering i Bygningsreglementet (BR20) vedrører nybyggeri. Ved renovering af ældre ejendomme er det ikke muligt at indsætte tunge etagedæk eller vægge, men Knudsen Lydkiler gør det alligevel muligt at forbedre lydisoleringen væsentligt. For eksempel fra lydklasse D til C som i dag svarer til lovkravet.

Knudsen Kilen lyddæmpereopklodsningsserierne, Kombi, Kombi Max og Knudsen Lydkiler

Halvering af trinlyden

Knudsen Kilen har udviklet lyddæmpere til brug med opklodsningsserierne Kombi, Kombi Max og Knudsen Lydkiler og de leveres nu alle med vores nyudviklede lyddæmpersål som giver den bedste trinlydsdæmpning.

Under et trægulv på strøer kan lyddæmperen optage 50% af den energi der før forplantede sig til etagen nedenunder. Når gulvstrøerne opklodses, anbringes lyddæmperen hurtigt og let nederst i opklodsningen.

Akkrediterede rapporter bekræfter effekten

DELTA har i samarbejde med DTU foretaget forbelastede fuldskalatests af lyddæmperne. De fastslår i en akkrediteret rapport, at lyddæmperne forbedrer dæmpningen af trinlyd væsentligt med 3-4 dB. En orienterende måling viser ydermere at trægulvet også giver luftlydsisolationen en forbedring på 3-4 dB.

Mere info

Hent akkrediterede testrapporter samt målingen af luftlydsisolation på knudsenkilen.dk.
Se også vores udvalg af lydkiler her.

Knudsen Kilen er altid behjælpelig i forbindelse med projektering af nybyggeri og renoveringsopgaver.

Referenceprojekter fra Knudsen Kilen A/S

Glentevej 67-69

Glentevej 67-69

Ombygning | København | 75 mio.kr

Ombygning af kontor, butikker m.m. i København med 50 lejligheder på 4 etager...

Knud Højgaards Hus

Knud Højgaards Hus

Indv.renovering | København | 100 mio.kr

Indv.renovering af kontor, butikker m.m. i København på 4 etager . Selve bygg...

Køhlers have

Køhlers have

København SV

Køhlers Have er et stort byggeprojekt, som skal være med til forbinde det gam...

Margrethegården Ringsted

Margrethegården Ringsted

Tilbygning | Ringsted | 140 mio.kr

Tilbygning af boligblokke svarende til 6 bygninger i Ringsted med 112 lejligh...