Gennemtestet og effektiv trinlydsdæmpning

Annonce – Dato 30 okt 2020

Gennemtestet og effektiv trinlydsdæmpning fra Knudsen Kilen

I Danmark har vi 600.000 etageboliger, der er opført, før lydisolering blev et lovkrav. Tusindvis af danskere generes derfor af nabostøj. Knudsen Kilen har med deres opklodsningssystem skabt en løsning, der simpelt og effektivt kan minimere trinlydsgener. Med ophævelsen af anlægsloftet ser man fra Knudsen Kilen en god mulighed for at kunne bekæmpe den dårlige akustik i de danske etagebyggerier. For med et samlet kommunalt anlægsbudget på 21,6 milliarder, anslås det at 33% af denne sum, vil gå til renovering, ombygning eller energirenovering.

Man vil aldrig kunne opnå et sundt og behageligt indeklima, så længe der opleves støjgener i boligen. Ifølge en national sundheds- og sygelighedsundersøgelse fra 2017, er ca. 36% af beboerne i etageboliger generet af nabostøj. Der venter derfor et enormt arbejde forude med at få adresseret og rettet op på denne problematik. For flere boligejere kan dårlige lydforhold være direkte årsag til, at man flytter fra boligen.

Opklodsningssystem med lyddæmpning bekæmper trinlydsgener i boligen

Gennemtestet og effektiv trinlydsdæmpning

Men, at forbedre de akustiske forhold i et større etagebyggeri, kan være en kompliceret affære. Hvis altså ikke man tager de rigtige valg tidligt i processen. En af årsagerne til, at man f.eks. oplever gener ved trinlyd, skyldes, at man især i 50’erne og 60’erne opklodsede strøgulve uden omtanke på trinlyde. Men Knudsen Kilen har en løsning på dette problem, da de har udvikle en gennemtestet trinlydsdæmper til deres traditionelle kiler:

- Vores opklodsningssystemer er udviklet med en særlig trinlydsdæmper, som vi har forfinet gennem 10 år, hvilket nu også findes på vores gule kile, som de fleste kender. Det vil sige, at vi i dag står med et opklodsningssystem, der er gennemtestet af Teknologisk Institut og Delta Akustik (i dag Force Instituttet), og som kan reducere trinlyden i en etageadskillelse på 4 dB (mere end en halvering af energien), fortæller Henrik Lund, der er salgschef hos Knudsen Kilen A/S.

Langtidsinvestering

Selve kilerne og den dertilhørende lyddæmper er en lille men vigtig brik i kampen for det gode indeklima, og har man først lavet investeringen, er man godt stillet de næste mange år:

- Vores kiler er testet til at holde i 100 år, så det er en langsigtet investering. Vi oplever da også en stor interesse for produktet, der er i brug på store boligprojekter landet over. Læs hele artiklen her.

Mere info

Hent akkrediterede testrapporter samt målingen af luftlydsisolation på knudsenkilen.dk.

Se også vores udvalg af lydkiler her.

Knudsen Kilen er altid behjælpelig i forbindelse med projektering af nybyggeri og renoveringsopgaver.

Referenceprojekter fra Knudsen Kilen A/S

Glentevej 67-69

Glentevej 67-69

Ombygning | København | 75 mio.kr

Ombygning af kontor, butikker m.m. i København med 50 lejligheder på 4 etager...

Knud Højgaards Hus

Knud Højgaards Hus

Indv.renovering | København | 100 mio.kr

Indv.renovering af kontor, butikker m.m. i København på 4 etager . Selve bygg...

Køhlers have

Køhlers have

København SV

Køhlers Have er et stort byggeprojekt, som skal være med til forbinde det gam...

Margrethegården Ringsted

Margrethegården Ringsted

Tilbygning | Ringsted | 140 mio.kr

Tilbygning af boligblokke svarende til 6 bygninger i Ringsted med 112 lejligh...