Knudsen Kilen fokuserer på trinlyd

Dato: 3 mar 2020

Knudsen Kilen fokuserer på trinlyd

Ud af de godt 1 mio. etageboliger der findes i Danmark, overholder kun ca. 6% de nugældende lydkrav.

Da lydforholdene i vores hjem er en vigtig faktor for vores livskvalitet, er det væsentligt at sætte større fokus på lydisolering – især i de ældre ejendomme som ligger langt under byggelovgivningens minimumskrav. Derfor sætter vi i år fokus på trinlyd på Byggeri ’20.

”Forbrugerne kan i dag få information om næsten alt, de overvejer at købe. Men når der nu er så stærke beviser på støjs påvirkning af beboerne, synes vi, det er helt uforståeligt, at der ikke findes klarere oplysninger om boligers lydforhold. Vi støtter derfor op om idéen om at indføre et mærke for lydklasser til lejligheder på linje med de energiklasser, vi allerede inddeler huse i”Læs hele artiklen her.

Effektiv trinlydsdæmpning i renoveringer opfylder lovkrav

De skærpede krav til trinlydsisolering i Bygningsreglementet (BR18) vedrører nybyggeri. Ved renovering af ældre ejendomme er det ikke muligt at indsætte tunge etagedæk eller vægge, men Knudsen Lydkiler gør det alligevel muligt at forbedre lydisoleringen væsentligt. For eksempel fra lydklasse D til C som i dag svarer til lovkravet.

Effektiv trinlydsdæmpning i renoveringer opfylder lovkrav

Halvering af trinlyden

Knudsen Kilen har udviklet lyddæmpere til brug med opklodsningsserierne Kombi, Kombi Max og Knudsen Lydkiler og de leveres nu alle med vores nyudviklede lyddæmpersål som giver den bedste trinlydsdæmpning. Under et trægulv på strøer kan lyddæmperen optage 50% af den energi der før forplantede sig til etagen nedenunder. Når gulvstrøerne opklodses, anbringes lyddæmperen hurtigt og let nederst i opklodsningen.

Akkrediterede rapporter bekræfter effekten

DELTA har i samarbejde med DTU foretaget forbelastede fuldskalatests af lyddæmperne. De fastslår i en akkrediteret rapport, at lyddæmperne forbedrer dæmpningen af trinlyd væsentligt med 3-4 dB. En orienterende måling viser ydermere at trægulvet også giver luftlydsisolationen en forbedring på 3-4 dB.

Mere info

Hent akkrediterede testrapporter samt målingen af luftlydsisolation på knudsenkilen.dk.
Se også vores udvalg af lydkiler her.
Knudsen Kilen er altid behjælpelig i forbindelse med projektering af nybyggeri og renoveringsopgaver.

Virksomhedens politik for datahåndtering, integritet og cookies

Du accepterer, at vi indsamler data, når du besøger vores hjemmeside og benytter vores serviceydelser. I vores integritetspolitik forklarer vi, hvilke data vi indsamler, hvorfor vi indsamler dem, og hvad vi bruger dem til.
Læs mere...

OK, jeg forstår