Kan man placere elevatorer udendørs?

Annonce – Dato 19 okt 2023

Ja, selvfølgelig, siger Otis, med en standardelevator, der tilpasses opgaven.

Projektering af udendørs opstillede elevatorskakte

Velkommen til vores nyhedsbrev om udendørs elevatorer. I denne udgave vil vi belyse de udfordringer, der typisk opstår, når man vælger at placere en elevator udendørs.

Som en af de største elevatorleverandører på verdensplan får vi ofte det interessante spørgsmål: ”Kan I levere en elevator, der står udendørs”, eller med adgang til udendørs areal?

Spørgsmålet har ikke et entydigt svar, idet flere forhold gør sig gældende, når man vælger at placere et elevatoranlæg udendørs i et klima som det danske.

Projektering af udendørs opstillede elevatorskakte

Det er altafgørende for elevatoranlæggets fremtidige funktion at hele installationen sikres bedst muligt mod fugt og vejrliget i øvrigt. Ifølge Elevatorbekendtgørelsen EN 81-20:2014, stk. 0.4.16 og 0.4.17 skal rummene være velventilerede, og temperaturen i rum for drivmaskineri og apparatrum skal holdes mellem +5 ⁰C og +40 ⁰C. Yderligere er der krav fra Arbejdstilsynet (bekendtgørelse nr. 461 af 23. maj 2016) om anvendelse m.v. af elevatorer, rulletrapper og lignende maskiner.

Forebyggelse af kondensdannelse

Udendørs opstillede elevatorer er udsat for vejrforhold som regn, sne, sol og temperaturændringer. Især fugt som følge af kondens vil med stor sandsynlighed skabe problemer for elevatorens drift. Man forebygger bedst risikoen for kondensdannelse ved at isolere skakten, alternativt kan skakten udstyres med fugtovervågning og f.eks. elektriske varmeblæsere.

Vejrligsafskærmning af styrepanel

Ved anlæg, der udføres uden maskinrum, er det påkrævet, at man nøje overvejer placering af styrepanelet i projekteringen. Der skal kunne udføres service og nødbetjening ved styrepanelet i forsvarlig afskærmning fra al vejr og vind. Dette gælder også fygesne og slagregn.

Varme i trinskinner

Ved udvendige etagedøre, som kan risikere at blive udsat for sne og is (f.eks. fygesne), kan det være en stor fordel at trinskinnerne i bunden af skydedørene udføres med et varmelegeme som sikrer, at skinnerne i tilfælde af frost holdes fri for sne og is.

Afskærmning over udendørs skaktdøre

Elevatorens automatiske skydedøre er ikke vandtætte. Det bør derfor sikres, at der ikke kan drive vand ned langs skakten og videre ned over dørene, ligesom dørene også så vidt muligt skal beskyttes mod slagregn.

Vand i skakten

Vand i skakten

Der må ikke afledes vand ned i skakten. Endvidere er det afgørende, at udendørs dæk eller reposer, som fører hen til etagedørene, udføres, så de hælder væk fra skakten.

Vedligeholdelsesomkostninger

Udendørs opstillede elevatorer kræver ofte mere omfattende vedligeholdelse sammenlignet med indendørs elevatorer. Ofte vil forkert materialevalg og vedligeholdelse af stål og andre overflader kræve at ejer løbende investere i udbedringer som på lang sigt vil øge driftsomkostningerne.

Materialer og konstruktion

Elevatorer, der skal kunne tåle udendørs forhold, kræver specialmaterialer og ofte anden konstruktion eller installation (skakt, afløb, ventilation, overvågning), hvilket man i indkøbsfasen skal være opmærksom på.

Energioptimeringer

Opvarmning eller afkøling af elevatorområdet udendørs kan øge energiforbruget, hvilket kan være både dyrt og miljømæssigt belastende.

Æstetiske hensyn

Udendørs elevatorer skal arkitektonisk passe ind i det omkringliggende miljø. Dette kræver omhyggelig planlægning og stiller krav til design - hvilket kan begrænse valgmulighederne.

Ved spørgsmål kontakt OTIS: +45 4488 8999 eller mail: Kim.Abel@otis.com

Yderligere information: www.otis.com/da/dk