K-Mur er gået til filmen

Annonce – Dato 31 maj 2018

Da kravene til isoleringstykkelsen i murværk begyndte at stige og murværket ud for vinduesrammen/dørkarmen pludselig bestod af isolering i stedet for sten eller beton, udviklede Knudsen Kilen K-Mur serien til indstøbning/indmuring eller eftermontering. 

Skærpede isoleringskrav 

Efter at de nye skærpede krav i BR18 er trådt i kraft pr. 1. januar, er en række af de traditionelle løsninger ikke gangbare længere – mange fordi de var lavet af metal og derfor dannede kuldebroer. Dette har betydet, at K-Mur serien – der er lavet af ABS og derfor ikke leder kulde/varme – i højere og højere grad skrives ind i projekteringsfasen som den løsning, der skal anvendes ved montering af vinduesrammer og dørkarme. 

Bevågenhed hos arkitekter og ingeniører 

Indtil i år har det typisk været entreprenøren, der har stået for beslutningen om at anvende K-Mur” fortæller Henrik Lund, Salgschef hos Knudsen Kilen. ”Nu oplever vi en markant stigning i henvendelser fra arkitekter og ingeniører, der planlægger byggeprojekter med K-Mur som monteringsbeslag for at være sikre på, at kravene i BR18 opfyldes på en sikker og økonomisk måde.” 

Typer 

K-Mur serien består dels af K-mur 28i og 50i til indmuring (i), dels af K-Mur 28e og 50e til eftermontering (e). Tallene 28 og 50 indikerer bredden af monteringsflangen, altså den del karmskruen monteres i. 

Udvendig efterisolering 

Også i forbindelse med udvendig efterisolering er K-Mur beslagene ideelle. Her kommer vinduer og døre ofte til at ”svæve” ude i isoleringen uden mulighed for at blive monteret i murværket, når de skal rykkes frem i de isolerede facader. 

Fordele:

• Hurtig og let håndtering
• Bæreevne 120 kg pr. beslag
• Økonomisk og tidsbesparende i brug
• Ingen kuldebro/Intet linjetab
• Valgfri placering i for- eller bagmur

Se mere her eller kontakt os på info@knudsenkilen.dk, tlf. 4776 0101.