Godt indeklima på Building Green 2023

Annonce – Dato 31 okt 2023

miljøvenlige ventilationsløsninger

Med et strategisk og målrettet arbejde med bæredygtighed i mere end 10 år, har KE Fibertec målsætningen om at tage ansvar som en global virksomhed. Her er målsætningen at påvirke miljøet mindst muligt og med et kontinuerligt arbejde at optimere i alle led af virksomhedens supply chain, hvor det er muligt. Målsætningen er at understøtte mere miljørigtige og energieffektive løsninger fra produktionen af tekstilbaseret ventilation til transporten af varen ud til kunden og til, hvordan produkterne kan genanvendes efter brug. Her har virksomheden i en årrække arbejdet målrettet med en reduktion af aftryk på forbrugs- og produktionsområdet, både i forhold til spild og CO2. Derfor arbejder KE Fibertec i dag målrettet med at finde andre virksomheder, der kan hjælpe hen mod at blive CO2-neutral i 2030.

KE Fibertec har ønsket om at have fuld kontrol og et overblik over CO2-aftrykket, og hvordan man påvirkninger miljøet mindst muligt. I 2022 blev det derfor besluttet at deltage i Klimaklar Produktionsvirksomhed under Dansk Industri og Industriens Fond. Samarbejdet med Klimaklar Produktionsvirksomhed har ikke kun givet KE Fibertec stor indsigt i, hvordan man kan opgøre virksomhedens klimaregnskab, monitorere og rapportere sine klimapåvirkninger i fremtiden, men det har også skabt nye metoder for, hvordan man kan sætte sig nye reduktionsmål og sikre den rette kurs i fremtiden.

I arbejdet med bæredygtighed har KE Fibertec allerede arbejdet en del med Scope 1 og 2, og det næste bliver at bygge videre på og udvide Scope 3. Her bliver EPD og LCA vigtige værktøjer til at dokumentere den positive påvirkning, en tekstilbaseret ventilationsløsning har på miljøet. Hos KE Fibertec er man nu klar til næste skridt ved at blive en del af Afkobling 2030, som er et nystartet program under Industriens Fond. Afkobling 2030 skal de næste otte år hjælpe danske produktionsvirksomheder, som har høje og målrettede ambitioner for bæredygtighed, med at afkoble værdiskabelsen fra deres klima- og miljøbelastning. Hele visionen for Afkobling 2030 er, at Danmark skal gå i front og vise vejen for fremtidens bæredygtige produktion.

miljøvenlige ventilationsløsninger fra ke fibertec

I tiden, der er gået siden sidste messe, har KE Fibertec arbejdet videre med strategien om udvikling og optimering af løsninger, der imødekommer fremtidens krav til byggeriet. Virksomheden er kommet i mål med endnu flere vigtige milepæle om mere miljøvenlige løsninger og services med bl.a. en udvidelse af Cradle to Cradle certificeret program af materialer, så man nu kan tilbyde både GreenWeave og MultiWeave i Cradle to Cradle-godkendte farver. Desuden er vi i løbet af sommeren blevet re-certificeret efter FN’s verdensmål og har gentegnet vores årsaftale om recycling af restmaterialer, hvor vi genanvender op mod 40 tons tekstilaffald til nye produkter hos Kvadrat Really.

Mød KE Fibertec på Building Green og hør mere om de mange initiativer mod mere miljøvenlige ventilationsløsninger. Kig forbi stand 121 i dagene 1.–2. november fra kl. 9.00 – 17.00 i Forum, København.

Hent din gratis billet her