Durapor® Celleglasgranulat

Annonce – Dato 2 jul 2019

Muligheden for at genanvende affaldsglas og opskumme det til byggematerialer har været kendt i årtier, men det var først i 1980’erne der blev etableret egentlig industriel produktion af celleglas. Celleglasprodukter fra Dansk Celleglas består af 100 % affaldsglas, der ikke umiddelbart er rent nok til at det kan bruges til nye glasprodukter, som flasker eller vinduer. Materialets egenvægt er 85-90 % lavere end grusmaterialers, kan ikke brænde og har næsten ubegrænset levetid. Celleglasprodukter har virkelig god isoleringsevne og kan erstatte andre kendte isoleringsmaterialer. Produkterne er naturligvis CE-mærkede og omfattet af sædvanligt produktansvar, som alle andre fabriksnye byggekomponenter.

Durapor® Celleglasgranulat, Fyldmateriale og isolering, der bygger på ny viden og gammelt glas

Durapor® Celleglasgranulat

Durapor® letfyld vejer 85-90 % mindre end konventionelle fyldmaterialer og har høj trykstyrke, kombineret med virkeligt gode isoleringsegenskaber. Durapor® er velegnet til alle typer projekter, der anvender fx grus eller andre materialer som fyld, fx fundering, projekter med landskabsmodellering og opbygning af fx bakker på betondæk, tage og andre steder hvor vægt er vigtig. For enhver bygherre, rådgiver eller entreprenør er det en god idé at anvende byggematerialer, der er 100 % genbrug, men Durapor® kan også bidrage til store omkostningsbesparelser ved forskellige projektudfordringer, for eksempel:

Geotekniske udfordringer med blød bund

Når der skal laves veje eller bygges på en blød underbund, kan der være mange penge at spare hvis man udfører kompenseret fundering (fundering efter ligevægtsprincippet) og erstatter en del af jordlagene med et lettere materiale, så den samlede last fra konstruktionen inkl. det nye materiale svarer til lasten fra de fjernede jordlag. Durapor® er det bedst egnede materiale til formålet, fordi det med en egenvægt på kun 185 kg/m³ og en relativ knusningsmodstand på 0,77 N/mm² er markedets letteste og stærkeste letfyld og eneste produkt, der ikke suger vand.

Landskabs- eller modelleringsprojekter på bærende konstruktioner

Landskabs- eller modelleringsprojekter på bærende konstruktioner

I byerne er etablering af rekreative områder og levende byrum en stadig stigende udfordring. Netop at de levende rum skal etableres på bærende konstruktioner begrænser arkitekternes muligheder for at lave organiske former eller bakkelandskaber, simpelthen fordi de underliggende konstruktioner skal optage lasten fra de materialer der skal bruges til at forme landskab eller lignende. Med anvendelse af Durapor® letfyld, der vejer 85-90 % mindre end grus og jord, har den kunstneriske frihed færre begrænsninger, ligesom materialets friktionsvinkel på 45° giver mulighed for at lave ret stejle konstruktioner uden brug af forme eller forskalling. Mulighederne er udnyttet fuldt ud af Årstiderne Arkitekter (nu Sweco Architects) på Israels Plads i København, med etablering af skaterpark, løbebane og meget andet.

Durapor®  letfyld vejer 85-90 % mindre end konventionelle fyldmaterialer Dansk Celleglas består af 100 % af affaldsglas

Andre anvendelsesmuligheder

Besparelse ved bygningsfundering

Med en kapilar stigehøjde på kun 100 mm og gode isolerende egenskaber, kan der spares mange penge til udgravning og bortkørsel af jord.

Klimaveje

Til indbygning i klimaveje med 30 % rumvolumen til oplagring af vand, fx under permeable belægninger.

Fodboldbaner

Til indbygning under fodboldbaner som drænende bærelag.

Mere om produktet Glapor - Celleglasgranulat

Glapor - Celleglasgranulat

Glapor® celleglasgranulat er et økonomisk fordelagtigt alternativ til Durapor®

Glapor® celleglasgranulat