Anlæg på tage og betondæk

Annonce – Dato 9 Feb 2021

Solstra Developments byggerier i Bella Kvarter

På tagflader og betondæk over parkeringskældre eller lignende er det ofte kostbart at lade de frie arealer indgå i bygningens funktion eller arkitektur, så arealerne i de færdige projekter kommer til at stå uvirksomme hen.

Men sådan behøver det ikke være.

På et af Solstra Developments byggerier i Bella Kvarter er pladsen udnyttet til legeplads, bold- og løbebane. Boldbaner og legepladser anlægges almindeligvis på drænende lag af grus og sand, men for Aktivitetstaget Bellas 1.000 m2 ville bare 50 cm. underlag veje ca. 1.000 tons og kræve en meget kraftig betonkonstruktion. Med samme opbygning af taget med 50 cm. DURAPOR® celleglasgranulat er en del af bygningens isolering og er vægten reduceret til ca. 103 tons og betonkonstruktionerne kan neddimensioneres.

durapor dansk celleglas, tagflade

Boldbanen er lavet af Elverdal A/S

Konkret har anvendelsen af DURAPOR® reduceret miljøbelastningen fra byggeriet betydeligt og fordi DURAPOR® er 100% upcyclede materialer er byggeriets samlede DGNB-profil forbedret i forhold evt. certificering.

I forhold til sammenlignelige letfyldsmaterialer udleder produktionen af DURAPOR® under 30% CO2, kræver kun 45% energien og er 100% upcyclede materialer.

Kontakt os for mere information om hvordan du kan forbedre projektøkonomien med anvendelse af DURAPOR® og samtidig understøtte FN’s verdensmål, 9, 11, 12 og 13. m3

Mere om produktet Durapor

Durapor

Et letfyldsmateriale med overlegne geotekniske egenskaber og høj trykstyrke

DURAPOR®

DURAPOR®

Tekniske data

Læs mere