Wavin hjælper byer med klima-udfordringerne

Annonce – Dato 16 jan 2024

Wavin gør danske byer klar til fremtidens udfordringer med regn, oversvømmelser og tørkeperioder.

Wavin gør danske byer klar til fremtidens udfordringer med regn, oversvømmelser og tørkeperioder

Den førende leverandør af plastrørsystemer på det danske marked, Wavin, vil i de kommende år kigge på de danske byer i helikopter-perspektiv og hjælpe med at finde løsninger på nogle af de udfordringer, som klimaforandringerne bringer med for meget eller for lidt vand.

Virksomheden har etableret et nyt team med fokus på UCR, Urban Climate Resilience, som skal hjælpe kommuner og virksomheder med klima-udfordringerne.

”Vi tager afsæt i, at Wavin har mere end 60 års ekspertise inden for byggeri og infrastruktur og har leveret superfede løsninger til håndtering af vand. Vi vil hjælpe med at skabe byer, som er modstandsdygtige overfor de fremtidige klimaudfordringer som oversvømmelser og tørkeperioder”, forklarer Mathias Poulsen, der i slutningen af 2022 tiltrådte i en nyoprettet stilling som technical & commercial manager i UCR-teamet.

nordisk wavin

GODT VAND I DANMARK

”Vi er heldige at have godt vand i Danmark, og næsten al vores drikkevand kommer fra grundvandsressourcer. Derfor skal vi også passe godt på det”, siger han.

”Sommeren 2018 var en brat opvågning for mange, da vi ikke længere måtte bruge vores drikkevand til at vande haver, og vi måtte heller ikke tænde bål på grund af den lange tørkeperiode. Nu kommer tørkeperioder også om vinteren og i foråret og efteråret, hvor det ellers plejer at regne mere”, siger Mathias Poulsen.

SPARRINGSPARTNER

Wavin er kendt som leverandør af systemer i plastrør til afløbs-, vand- og VVS-sektoren, og systemerne kan være en del af løsningen på byernes udfordring, men Mathias Poulsen skal i det nye team også kigge videre end det og arbejde for eksempel med at gøre byerne grønnere ved blandt andet at plante flere træer og gennem det at etablere byens ”naturlige klimaanlæg”.

leverandør af systemer i plastrør til afløbs-, vand- og VVS-sektoren

”Vi er en god sparringspartner at have med i projekter med vand, og vi håber, at vi kan blive taget med allerede i projektets designfase som en partner, der kan byde ind med ekspertise i håndtering og genbrug af vand”, siger han.

Wavin skaber overblik over mængderne og håndteringen af gråt vand, spildevand og regnvand for både kommuner og private bygherrer.

Tegra Rendestensbrønd fra Wavin.superfede løsninger til håndtering af vand

”Vi ser på vandet i et kredsløb. For eksempel kigger vi på landskabets konturer og ser på, hvordan vi kan styre regnvandet og bruge det på den bedst mulige måde og ikke blot lede det væk. Mange steder vil man gerne have flere grønne områder, og her kan regnvandet jo bruges til vanding”.

Løsningerne kan spænde fra et underjordisk reservoir til taghaver med magasiner til regnvandet, og Wavin arbejder i dag også med måling og styring af vandmængderne i magasiner med IoT baserede løsninger og avanceret software.

”Det kan eksempelvis være en online platform, som registrerer, om der er er faldet tilpas med regnvand, eller der skal tilføres drikkevand til en taghave, så planterne har det godt deroppe”, forklarer Mathias Poulsen.

nordisk wavin

”Jeg taler med byudviklere, kommuner, rådgivere, arkitekter, landskabsarkitekter og mange andre, og det er opløftende at komme ud og opleve så mange mennesker, der alle sammen har en vilje til at gøre en forskel for både bymiljøet og planeten”, siger technical & commercial manager Mathias Poulsen, Wavin.

Yderligere information: www.wavin.dk, Mathias Poulsen mathias.poulsen@wavin.com, tlf.: + 45 31 79 95 93