Tænk nyt ved renovering

Annonce – Dato 18 nov 2021

Kingspan, energioptimering ved renovering

Kooltherms høje isoleringsværdi reducerer tykkelserne markant, når Bygningsreglementets energikrav skal overholdes.

Der er stadig et stort grønt potentiale i at energirenovere såvel private som offentlige bygninger og opnå klare besparelser. Tænkes der samtidig nyt ved valget af isoleringstype, følger der ekstra fordele med.

Dels for brugerne, der kan få ekstra kvadratmeter til rådighed. Dels for entreprenører og håndværkere, som ved renoveringen ikke skal lave ændringer på bygningens konstruktion for at opfylde de nyeste krav i Bygningsreglementet.

Ved renovering skal hele bygningen energioptimeres

Som et led i den grønne omstilling er der et vigtigt nyt krav i Bygningsreglementet: At man ved renoveringer samtidig er forpligtet til at energioptimere hele bygningen. Her har indsatsen for at forbedre den energimæssige ydeevne især fokus på isoleringstykkelser – og isoleringsstandarden angives i U-værdi.

Ønsker man at erstatte den eksisterende isolering, vil den oftest være med en lambda-klasse 0,050 W/(m·K) - jfr. DS418 Annex G: Designværdier til beregning af eksisterende konstruktioner i forbindelse med ombygning og renovering.

Ved at tænke nyt og fx skifte til Kooltherm fra Kingspan vil isoleringsværdien være op til 2,5 gange bedre. Det betyder, at der i praksis kan spares op mod halvdelen af isoleringstykkelsen.

Kingspan, mineraluld det mest udbredte isoleringsmateriale

Den renoverede ejendom Ryesgade 25, 2200 Kbh. N. – Foto: Rönby.dk

Hvad betyder et nyt materialevalg for isoleringstykkelserne?

Mineraluld er det mest udbredte isoleringsmateriale i dag. Her medfører Bygningsreglementets nye mindstekrav om U-værdi, at isoleringstykkelserne til væg, gulv, loft og tag skal være på mellem 205-345 mm sammenlignet med 110-190 mm ved brug af Kooltherm plader fra Kingspan.

Så ved at tænke nyt og skifte isoleringsmateriale kan der bygges tyndere væg- og tagkonstruktioner, som i sidste ende giver flere kvadratmeter.

Dette ses blandt andet i ejendommen Ryesgade 25 på Nørrebro i København.

Første DGNB-certificerede renovering af en bevaringsværdig bygning

Ryesgade 25 er en boligejendom fra 1906, som har fået en gennemgribende renovering med fokus på bæredygtighed, energibesparelse samt forbedring af indeklimaet. Gennem hele projektet har der været en respekt for den oprindelige arkitektur og ejendommens sjæl.

Kingspan, efterisolering af eksisterende væggeRenoveringen af københavner-ejendommen har fået en DGNB-sølvcertificering – som den første bevaringsværdige bygning i landet.

Kingspan har leveret al isolering til dette renoveringsprojekt.

Isoleringen på det nye tag er Kooltherm K12. Efterisoleringen af de eksisterende vægge er Kooltherm K17. Isoleringen af de nyetablerede tagterrasser er Therma TR26 og TT46.

Netop isoleringen har spillet en vigtig rolle for energioptimeringen, forbedring af indeklimaet samt opnåelsen af DGBN-certificeringen.

Projektet blev i øvrigt nomineret til Renover prisen 2020.

Tagaltaner, Ryesgade 25, 2200 Kbh. N. – Foto: Rönby.dk

Konstruktionen skal ikke hæves eller ændres

I mange tilfælde giver Kingspans isoleringsplader mulighed for at efterisolere en bygning uden at skulle øge højden på tagkonstruktionen eller bredden på ydervæggen. Dette sparer tid og bevarer samtidig bygningens arkitektoniske udtryk.

Kingspan, fenolskum har en fiberfri kerne og er lette i vægtLette i vægt - nemme at arbejde med

Kooltherm isoleringsplader er fremstillet af hårdt fenolskum, har en fiberfri kerne og er lette i vægt.

Pladerne indeholder ikke skadelige stoffer, er nemme at håndtere, tilpasse og montere.

I kraft af den hårde kerne kan Kooltherm isoleringsplader ikke forskydes eller falde sammen.

EPD miljødeklareret til bæredygtigt byggeri

Kooltherm isoleringsplader er forsynet med en EPD - Environmental Product Declaration. EPD efter Euronorm EN bruges i de fleste lande i verden. Denne standardiserede erklæring angiver, i hvilket omfang et produkt har en indvirkning på miljøet. Kooltherm isoleringsplader er vurderet i henhold til den nyeste standard EN15804 + A2.

EPD’en er en del af certificeringsdokumentationen til DGNB certificeret byggeri.

Se mere info om energirenovering

Mere om produktet Vægisolering

Vægisolering

Højeffektiv isolering fra Kingspan byder på flere fordele ved vægkonstruktioner.

Kooltherm K5 Udvendig vægplade

Kooltherm K5 Udvendig vægplade

Komponent til ETICS systemer

Læs mere

Kooltherm K15N Isolering bag Regnskærm

Kooltherm K15N Isolering bag Regnskærm

Isolering til brug bag ventileret facadebeklædning

Læs mere

Kooltherm K8 Hulmursplade

Kooltherm K8 Hulmursplade

Hulmursisolering med og uden fals

Læs mere

Kooltherm K12 Isoleringsplade til Træskonstruktioner

Kooltherm K12 Isoleringsplade til Træskonstruktioner

Isolering til træ- og stålskeletsystemer og imellem spær

Læs mere

Kooltherm K17 Isoleret Gipsplade

Kooltherm K17 Isoleret Gipsplade

Isolering til vægge og loft (indvendigt)

Læs mere

Kooltherm K20 Isolering til betonelementer

Kooltherm K20 Isolering til betonelementer

Isoleringsplade til betonelementer

Læs mere

Brochurer

Brochurer

Klik på produktet for at finde brochurer, montagevejledninger mm.

Læs mere

EPD

EPD

vægisolering

Læs mere

Referenceprojekter fra Kingspan Insulation ApS

Grønttorvet

Grønttorvet

Nybygning | København | 315 mio.kr

Nybygning af logistik/distribution i København med 195 lejligheder på 7 etage...

Lavetten, Ørestad

Lavetten, Ørestad

Nybygning | København | 310 Mio.kr

Nybygning af boligbyggeri m.m. svarende til 4 bygninger i København med 232 l...

Teglværkshus Teglholmen

Teglværkshus Teglholmen

Nybygning | København | 205 Mio.kr

Nybygning af boligblokke i København med 127 lejligheder på 5 etager . Selve ...

Blox

Blox

Nybygning | København | 350 Mio.Kr

Nybygning af kontor, butikker m.m. i København med 25 lejligheder på 8 etager...