Støj- og vibrationsdæmpning af fjernvarmepumper

Annonce – Dato 12 Apr 2018

IAC Acoustics har løst et støjproblem for VEKS

Støj- og vibrationsdæmpning af fjernvarmepumper

På en pumpestation havde VEKS problemer med støj og vibrationer fra nogle store Grundfos pumper. Pumperne var monteret på betonfundamenter, understøttet på gummivibrationsdæmpere. Gummidæmperne virkede ikke efter hensigten, da der ikke var taget hensyn til, at hele arrangementet står på et betondæk over en kælder. Dette betondæk kunne derfor komme i svingninger og støjen forplante sig til de tilstødende lokaler, hvor personalet opholder sig.

Løsning

IAC Acoustics A/S beregnede fjederdæmpere og designede montageplader, så opstillingen samtidigt blev mere stabil. IAC udførte også montagen, som bestod af montage af vinkelstål, afmontering af eksisterende vibrationsdæmpere samt indstilling af de nye vibrationsdæmpere. Fjederdæmperne er af typen FDR, som har et stop, sådan at betonklodsen ikke løfter sig mere end 2 mm, hvis man løfter el-motoren af. Hvis fjederdæmperne ikke havde dette stop, ville betonklodsen løfte sig ca. 20 mm, og det kunne give unødig belastning af rørsystemet.

Udbytte 

Med løsningen dæmpede IAC den lavfrekvente peak med 15 dB, og personalet oplevede markant mindre larm fra pumperne.

Læs mere her

 

Firmaprofil

IAC Acoustics A/S er en del af IAC Gruppen, som siden 1949 har løst projekter i mere end 50 lande. IAC projekterer, beregner og udvikler støj- og vibrationsdæmpningsløsninger på et højt teknologisk niveau og leverer totalløsninger til en lang række brancher, herunder offshore, byggeri, R&D, test, audiologi, uddannelse og industri. 

Yderligere information: www.iac-nordic.dk, tlf. 36 77 88 00.

 
 
 

Referenceprojekter fra IAC Acoustics A/S

Amager bakke

Amager bakke

Nybygning | København | 3500 Mio.Kr

Nybygning af forbrændningsanlæg i København på 8 etager . Selve byggeriet er ...

DTU Bygning 354

DTU Bygning 354

Indv.renovering | Lyngby-Taarbæk | 17,5 Mio.Kr

Indv.renovering af universitet i Lyngby-Taarbæk . Selve byggeriet er påbegynd...

DR Byen, Koncerthuset

DR Byen, Koncerthuset

Nybygning | København | 100-200 mio.kr

Nybygning af musikhus i København på 7 etager hvor den ene etage er under jor...

Københavns Universitets Søndre Campus, KUA

Københavns Universitets Søndre Campus, KUA

Nybygning | København | 400,0 Mio.Kr

Nybygning af universitet svarende til 4 bygninger i København på 5 etager hvo...