STEMMEVÆRK NEDRE HALLEBY Å

Sydvest for Tissø, står stemmeværket i nedre Halleby Å.

Vandstanden i Tissø – samt andet overfladevand – reguleres her, og sendes videre til Kalundborgs industri som proces- og kølevand, via Kalundborg Vandforsyning.

Få alle detaljer om dette projekt med abonnement hos FaktaNet Live

Involverede firmaer

Wintec ApS

Reguleringen af vandstanden i Tissø blev ændret i forbindelse da Kalundborg Vandforsyning i 2001 fik tilladelse til at øge indvindingen af vand fra Tissø.

OMBYGNING OG RENOVERING

WINTEC har ombygget det eksisterende stemmeværk i 2002 for at sikre optimal vandstand i Tissø, hvor der også i den forbindelse blev etableret et omløbsstryg.

Porten i stemmeværket er koblet sammen med 2 vandstandsmålere i Tissø. Porten reguleres op og ned efter den aktuelle vandstand. Det sker ved, at der i hovedstationen er indlagt bestemt sigtepunkter. Disse sammenlignes med søens aktuelle middelvandstand. Hvis vandspejlet ligger over sigtepunktet sender hovedstationen besked til stemmeværket om at hæve porten. I tilfælde af det modsatte forbliver porten lukket. Porten reguleres 6 cm ad gangen.

Klimaforandringer gør at Kalundborg Kommune senest i 2020 skal tage stilling til et nyt og forbedret stemmeværk, for bedre at kunne regulere den stigende vandstand i Tissø.


Produktkoblinger

Slusesystem

Se vores udvalg af slusesystemer og sluseløsninger


Relaterede projekter

Chokoladefabrikken, Kolding

Chokoladefabrikken, Kolding

I 1896 byggede FDB sit første fabriksanlæg til kaffe- og chokolade produkti...


Idrætscenter Vensyssel

Idrætscenter Vensyssel

Tilbygning | Hjørring | 17 Mio.kr

Tilbygning af idræt & fritid i Hjørring på 3 etager . Selve byggeriet er påbe...


Lagunen i Slagelse

Lagunen i Slagelse

Slagelse

Lagunen er navnet på det anlæg, som Slagelse bys rensede spildevand udledes...