Solcellefacader - når bygherre prioriterer bæredygtige valg

Annonce – Dato 13 jan 2022

En bæredygtigheds-certificering sikrer bedre udlejningspriser og kortere tid med tomgang uden lejere.

Solcellefacader - når bygherre prioriterer bæredygtige valg

Foto: Breidablikkgården Haugesund – energiproducerende, bæredygtig facadebeklædning, fotograf Christoffer Steinsvåg

Så kontant opgør den internationale mæglerkæde og ejendomsadministrator CBRE fordelene ved certificeret kontorbyggeri i deres rapport ”Is suistainable certification in Real Estate worth it?”

Kontorhuset Breidablikkgården i Haugesund med egen produktion af energi fra solceller i facaden, er opført af en visionær bygherre, der prioriterer bygningens arkitektoniske udtryk, funktion og liv over tid – frem for kortsigtede økonomiske besparelser:

”Det vigtigste for os var at skabe et byggeri, der skiller sig væsentligt ud i markedet, lever op til alle dagens krav – og samtidig er fremtidsorienteret. Vi havde tidligere lavet et lavenergibyggeri og ville nu strække os endnu længere og få en miljøcertificering. Derfor blev målsætningen, at det nye kontorhus skulle miljøcertificeres efter BREEAM Excellent standarden”, fortæller projektleder Olav Sæbø fra bygherren Sæbø Holding.

ARKITEKTEN HAR SKABT EN LEVENDE FACADE

”Æstetikken spiller en vigtig rolle. Vi har arbejdet med changeringen i SolarLab pladerne, som skifter farve alt efter lysets brydning i deres coating. Det er en måde at spille på de elementer, pladerne har i sig selv. Det har samtidig været den største udfordring, fordi farverne opfattes meget forskelligt efter den betragtningsvinkel, man har” forklarer arkitekten på byggeriet Peter Feltendal.

”Når man arbejder med facader er der to modsatrettede behov: Du vil have dagslys ind, men har samtidig brug for at holde solen ude for at begrænse behovet for køling, som er mere kostbar end produktion af varme. Og i et kontorhus er der en rimelig stor varmeproduktion fra personbelastning og maskiner, pc’er og andet”, forklarer han.

”Jeg havde tidligere set andre løsninger med facadeintegrerede standard solceller, men SolarLabs produkt adskiller sig ved, at du kan behandle det som en almindelig facadeplade” fortsætter Peter Feltendal. Energiproduktion fra solcellerne i facaden dækker en væsentlig del af bygningens energibehov, men arkitektens ambition i projektet var også at bruge pladernes vinkling, deres solorientering, til både at reducere solindstrålingen i rummet og samtidig optimere det areal, der er til solenergiproduktion, for derved at reducerer den tid, hvor der skal bruges aktiv solafskærmning med screens.

”Vi har valgt at bruge en geometrisk løsning i facaderne for at få minimeret den mængde sollys, der stråler ind i rummet, og samtidig bevare et stort glasareal, så dagslyset kommer ind. Bygherre har hele tiden stået stærkt på, hvordan byggeriet skulle se ud – det er gennemført fra start til slut, og selv om byggeriet er en firkantet kasse, er resultatet blevet meget mere levende, og jeg er blevet meget tilfreds med projektet” understreger Peter Feltendal.

BREEAM Excellent-certificering og SolarlabBreidablikkgården Haugesund – energiproducerende, bæredygtig facadebeklædning

Foto: Breidablikkgården Haugesund – energiproducerende, bæredygtig facadebeklædning, fotograf Christoffer Steinsvåg

VISIONÆRE AKTØRER

Rapporten fra CBRE viser, at bæredygtige kontorer på tværs af 15 byer i 12 lande opnår højere lejeindtægter – og i alle byer har de certificerede byggerier betydeligt kortere perioder, hvor kontorerne ikke er udlejet. Så selv om strømpriserne var lave i Norge, da bygherre besluttede sig for dette nye og anderledes byggekoncept, holdt de fast i målsætningen om en BREEM certificering og valgte bl.a. at producere strøm på bygningen for at tiltrække gode lejer og skille sig ud fra mængden - Asplan Viak, som var arkitekt på projektet, er i dag en af lejerne.

Beslutningen om at bruge en custom solcellefacade fra SolarLab, hvor facadeplader har en dobbelt funktion, idet de både er med til at skabe et æstetisk udtryk og samtidig producerer strøm, blev truffet efter et besøg på Copenhagen International School i København, hvor en SolarLab facade producerer strøm på 6.000 m2 facadeareal. Produktet blev valgt, fordi vi ønskede et koncept, der ikke var set før og som appellerede til de fremtidige lejere. Projektet blev gennemført i samarbejde med visionære aktører der gerne ville være med til – og så værdien i – et så højt kvalificeret miljøvenligt byggeri. og med Breidablikkgården har vi efter vores opfattelse fået en facade, der arkitetektonisk er endnu mere forfinet”, siger en tilfreds bygherre Olav Sæbø.

Referenceprojekter fra SolarLab

CIS Nordhavn Copenhagen International School

CIS Nordhavn Copenhagen International School

Nybygning | København | 360 Mio.Kr

Nybygning af skole 0-10, klasse i København på 7 etager . Selve byggeriet er ...

Bornholms Hospital - Bygning A, 1. etape

Bornholms Hospital - Bygning A, 1. etape

Udv.renovering | Bornholm | 13 Mio.kr

Udv.renovering af hospital i Bornholm på 3 etager . Selve byggeriet er påbegy...

RISE - Research Institutes of Sweden AB

RISE - Research Institutes of Sweden AB

Borås

RISE Research Institutes of Sweden´s nyopførte EMC-testkammer. AWITAR bygni...