Skån naturen med skruefundamenter

Annonce – Dato 19 maj 2022

Hages Badehotel i Rødby Havn bygges på skruefundamenter fra BAYO.S

Skån naturen med skruefundamenter

Området, hvor hotellet bygges, er en del af et større englandskab, der løber bag det høje kystdige ved Femern bælt og strækker sig flere kilometer fra havnen i øst til en større fredskov i vest.

Vild, uplejet natur, frøer og fugle definerer landskabet og er nogle af de kvaliteter og naturoplevelser, som projektet ønsker at bevare.

Hages Badehotel i Rødby Havn bygges på skruefundamenter fra BAYO.S

2.546 STK. SKRUEFUNDAMENTER

Hotellet kommer til at består af 72 lave bygninger forbundet af trædæk. Alle bygninger og dæk bygges på skruefundamenter fra BAYO.S, så de svæver over jorden. På den måde bevares den eksisterende beplantning og sikrer mindst mulig påvirkning af naturen.

Med skruefundamenter er det ikke nødvendigt at dræne og afvande det store vådområde ved hotellet. Ved at bygge på skruefundamenter undgår man desuden, at byggeriet bliver funderet i terrænet med beton, hvilket sikrer en minimal påvirkning af den omkringliggende natur.

Hele byggeriet vil komme til at stå på 2.546 stk. skruefundamenter fra BAYO.S.

Hvis man ønsker det, kan skruefundamenterne om mange år skrues op og vil derfor efterlade minimale spor i naturen.

.546 stk. skruefundamenter fra BAYO.S.

BAYO.S SKRUEFUNDAMENTER HAR MANGE FORDELE:

 • Med skruefundamenter er der intet gravearbejde og ingen bortkørsel af jord.
 • Da der ikke skal støbes med beton, er der ingen ventetid på hærdning. Du skruer skruen i og kan bygge videre straks efter.
 • Skruefundamenter kan monteres i alle typer jord og i al slags vejr. Du er ikke begrænset af frost, sne eller regn. Derved spares tid og penge, da vejret ikke får byggeriets tidsplan til at skride.
 • Skruefundamenterne kan skrues op og genplaceres. Materialerne er ligeledes genanvendelige. Alt dette er til gavn for miljøet.
 • BAYO.S kan dokumentere bæreevne og levetid på baggrund af forskning og et tæt samarbejde med Aalborg Universitet og geoteknikere fra Andreasen & Hvidberg.
 • Bygger du på skruefundamenter fra BAYO.S, så kan du tegne den lovpligtige byggeskadesforsikring.

BAYO.S SKRUEFUNDAMENTER KAN AKKREDITERES I HENHOLD TIL EUROCODE 3 og 7

BAYO.S SKRUEFUNDAMENTER:

 • er godkendte til byggeri i EU
 • er produceret i EU
 • BAYO.S kan dokumentere bæreevne og levetid
 • er ISO-certificerede
 • er CE-mærkede
 • overholder EN-normen for stål, svejsning og galvanisering
 • understøtter BR18
 • kan akkrediteres i henhold til Eurocode 3 og 7

FREMTIDENS BYGGERIER

BAYO.S har et tæt samarbejde med Aalborg Universitet, Innovationsfonden, Vækstfonden og geoteknikere fra Andreasen & Hvidberg omkring skruefundamenter til fremtidens byggerier.

BAYO.S Skruefundamenter, Aalborg Universitet og Andreasen & Hvidberg har med støtte fra Innovationsfonden gennemført et forskningsprojekt og kan nu som de første i Danmark akkreditere brugen af BAYO.S skruefundamenter. Dermed sikres, at bygningsreglementets Eurocode 3 og 7 overholdes. Ud fra en jordbundsundersøgelse, der viser jordens styrke beregner vi, hvordan opgaven skal løses og slutteligt modtager du som kunde en rapport, der dokumenterer alle de installerede skruefundamenter enkeltvis.

Innovationsfonden støtter også et nyt 4-årigt forskningsprojekt – Grand Solution - på Aalborg Universitet, som skal være med til at løfte teknologien ind i de store byggerier. Også dette projekt er skabt som et samarbejde mellem BAYO.S Skruefundamenter, Aalborg Universitet og Andreasen & Hvidberg

Læs mere om BAYO.S skruefundamenter her

Har du brug for yderligere information om BAYO.S skruefundamenter, er du velkommen til
at kontakte os på: Tlf.: 70 275 275

Mere om produktet Professionelle skruefundmenter

Professionelle skruefundmenter

BAYO.S skruefundamenter kan akkrediteres i henhold til Eurocode 7

Semi-professionelle faste skruer - 2,6 mm stål

Semi-professionelle faste skruer - 2,6 mm stål

Faste skruefundamenter installeres hurtigt og nemt

Læs mere

Professionelle faste skruer - 3,6 mm stål

Professionelle faste skruer - 3,6 mm stål

Professionelle skruefundmenter i 3,6 mm stål fås i forskellige varianter

Læs mere

Professionelle forlængbare skruer - 3,6 mm stål

Professionelle forlængbare skruer - 3,6 mm stål

Med forlængbare skruer kan du samle dine skruer efter behov

Læs mere

Professionelle forlængbare skruer – 76x5,0 mm stål

Professionelle forlængbare skruer – 76x5,0 mm stål

Kombiner den ønskede top med evt. forlænger og skruespids

Læs mere

Professionelt skrue- og testudstyr

Professionelt skrue- og testudstyr

Til større projekter monterer vi gerne skruefundamenterne

Læs mere

Professionelle forlængbare skruer – 89x5,0 mm stål

Professionelle forlængbare skruer – 89x5,0 mm stål

Med forlængbare skruer kan du samle dine skruer efter behov

Læs mere

BAYO.S faste og forlængbare skruefundamenter
BAYO.S værktøj til installation af skruefundamenter
Terrasse på BAYO.S skruefundamenter