Stort forskningsprojekt skabt af 2 erhvervsvirksomheder

Annonce – Dato 20 Apr 2021

BAYO.S Skruefundamenter ApS fra Lolland og geoteknikere fra Andreasen & Hvidberg A/S i Aalborg har med støtte fra Innovationsfonden rejst 21 mio. kr. til et stort forskningsprojekt, som gennemføres i samarbejde med BUILD – Aalborg Universitet.

Byggeriet boomer i alle dele af verden, og det kræver enorme mængder sand og grus. Så store mængder, at ressourcerne er ved at være knappe og udvindingen af de ressourcer, der er tilbage, skader naturen og miljøet. Derfor er det afgørende, at der udvikles alternative løsninger, der kan imødegå manglen på sand og grus.

Forskningsprojektets mål er at udvikle nye beregningsmodeller, så mere miljø- og klimavenlige fundamentløsninger fremover kan benyttes i store byggerier.

Fra små til større byggerier

Skruefundamenter er en ny og innovativ fundamenttype, som består af lange forzinkede pæle, som skrues ned i jorden. Den koniske form på pælene gør, at de spænder sig fast i jorden. De benyttes allerede i dag som erstatning for betonfundamenter til f.eks. skure, modul- og mindre byggeri.

Forskningsprojektet Day to Day vil bringe teknologien fra mindre til stor skala, så den i fremtiden også kan udbredes til større byggerier. Det åbner et helt nyt marked for skruefundamenter, som vil revolutionere og være et bæredygtigt alternativ til de nuværende fundamentmetoder i alle typer bygningskonstruktioner.

Hidtil har der ikke eksisteret nogle standardiserede beregningsmodeller, som kunne dokumentere bæreevnen på skruefundamenter. Derfor krævede det uforholdsmæssigt meget arbejde at teste, beregne og montere byggeri med skruefundamenter. Samtidig medførte det eksisterende bygningsreglement, at der blev brugt unødvendigt mange skruefundamenter. Alt dette er med til at øge udgifterne for kunden.

Geotekniske undersøgelser

Andreasen & Hvidberg er blandt de mest erfarne virksomheder, når det kommer til geoteknik i Nordjylland. De har et tæt samarbejde med Aalborg Universitet og er altid på forkant med den teknologiske udvikling.

Tests udført i samarbejde mellem Andreasen & Hvidberg og Aalborg Universitet har vist, at skruefundamenter har op til tre gange den bæreevne, som beton og stålpæle har. Disse test er bl.a. udført på en byggegrund i Klitmøller i Nordvestjylland, hvor TV-vært Thomas Uhrskov er ved at bygge sit nye sommerhus. Både danske og Internationale forskere er involveret i byggeriet af verdens første betonhus på veldokumenterede skruefundamenter.

Mindre belastning på miljø og CO2 regnskabet

Fundamentet blev sat på 1 dag og med 44 skruer mindre – svarende til 180 meter – end der hidtil har været brugt på et tilsvarende fundament. Samtidig slap man for at grave jord væk og tilføre grus og sand.

Metoden koster mindre, tager kortere tid end et traditionelt fundament og kræver ikke en masse sand og grus, der belaster miljøet og CO2 regnskabet.

Se indslag fra TV MIDTVEST om skruefundamenter til fremtidens byggerier

For ydeligere oplysninger kontakt os på mail@bayosskruefundamenter.dk.

BAYO.S Skruefundamenter