Ny vejledning til BR2018 omhandlende ventilation i varme luftsluser

Annonce – Dato 11 mar 2020

Hvad er udfordringen i forhold til de traditionelle løsninger? Opfylder projekterne den nye vejledning om aerodynamisk effektivt areal for varme luftsluser? Hvad findes der af alternative løsninger?

Ny vejledning til BR2018 omhandlende ventilation i varme luftsluser

Krav til det aerodynamisk effektivt areal

Det kan være særdeles udfordrende at opfylde kravene i den nye vejledning pr. 8/7-2019 om mindst 1,7 m² aerodynamisk effektivt areal. Jf. Kap. 5.4.3.1. I vejledningen BR2018 vedr. Kap. 5: Beredskabets indsatsmuligheder (s. 25-26) er der krav om brandventilation i varme luftsluser.

Kravene til disse er:

  • Såfremt man udfører luftslusen som i eksempel 03 og 04 i vejledningen kræver det en brandventilationsåbning i.h.t. DS/EN 12101-2.
  • Åbningerne skal sidde umiddelbart under loftet og have en bredde svarende til hele bredden af luftslusen.
  • Det aerodynamisk effektive areal skal være mindst 85 % af det frie areal af døråbningerne fra luftslusen ind til samme brandmæssige enhed, dog mindst 1,7 m².

I mange tilfælde kan det være udfordrende at opfylde disse betingelser med traditionelle top-, bund- eller sidehængte vinduer.

Lameller er løsningen D+H Lumex

Lameller er løsningen

D+H Danmark A/S har en løsning på disse udfordringer, der både er arkitektonisk og teknisk attraktiv. I stedet for traditionelle vinduer tilbyder de en lamelløsning. Disse giver en høj aerodynamisk effektivitetsfaktor på min. 0,6, hvor de traditionelle vinduer oftest kun giver en værdi på 0,3-0,5, og desuden begrænses de i deres åbningsvinkel af motorens åbningslængde samt kravet om åbning inden for 60 sek.

Service

D+H Danmark A/S er gerne behjælpelig med beregninger og forslag til det aktuelle projekt, således at de i samarbejde med kunden finder frem til den bedste løsning. Uanset art og omfang kan D+H Danmark A/S altid finde en løsning, når det gælder brandventilation, røgudluftning, naturlig ventilation og ovenlys.

D+H Lumex tilbyder arkitektoniske og teknisk attraktive løsningerD+H Lumex er Danmarks ældste virksomhed inden for brandventilation

Firmaprofil

D+H Danmark A/S er Danmarks ældste virksomhed inden for brandventilation og er i overensstemmelse med DBI Retningslinje 001 registreret som godkendt firma for projektering, installation, service og vedligehold af termisk ABV (Godkendelsenummer 027T.003).

Yderligere information: www.dh-partner.dk, tlf. 9843 0244.

Referenceprojekter fra D+H Danmark A/S

Opførelse af boliger i Trianglen, Vejle

Opførelse af boliger i Trianglen, Vejle

Nybygning | Vejle | 64 Mio.kr

Nybygning af boligblokke svarende til 2 bygninger i Vejle med 34 lejligheder ...

Sweco Kontordomicil

Sweco Kontordomicil

Nybygning | København | 200 Mio.kr

Nybygning af kontor, butikker m.m. i København på 8 etager hvor den ene etage...

Det ny multibrændselsanlæg i Hjørring

Det ny multibrændselsanlæg i Hjørring

Hjørring

Hjørring Varmeforsyning har opført et nyt multibrændsanlæg Med forhåbninger...

Langdistanceterminal i Københavns Lufthavn

Langdistanceterminal i Københavns Lufthavn

Kastrup

Københavns Lufthavn blev i 2003 udvidet med en ny langdistanceterminal. Ark...