Nyt kontrolpanel til ABV-T erstatningsluftporte fra D+H Danmark A/S

Annonce – Dato 29 sep 2022

Brandkrav og typer af termisk automatisk brandventilation bliver til stadighed gransket og præciseret i forhold til Bygningsreglementet 18 og DBIs retningslinjer 027. Derfor bliver der hele tiden udviklet produkter, som er specificeret til disse krav, så det automatiske brandventilationsanlæg bliver intuitivt, sikkert og let tilgængeligt ved indsats og daglig brug.

D+H - Effektiv nødstrømsforsyning

Forretningssamarbejde

D+H Danmark A/S har i et tæt samarbejde med InvaTrade ApS udviklet et kontrolpanel, skræddersyet til de krav der foreskrives for porte, der benyttes i daglig brug og som samtidig bruges til at etablere erstatningsluft for et større termisk automatisk brandventilationsanlæg.

Funktion

CPS-M1-TS981, inkl. nødforsyning til porte benyttet i ABV-T i.h.t. DS/EN12101-10, fungerer som et slave-kontrolpanel med indbygget nødstrømsforsyning til en enkelt port med påbygget portmotor, som kan sende og modtage potentialfrit signal i forbindelse med brand og fejl på systemet.

D+H - Innovativt kontrolpanel

Effektiv nødstrømsforsyning

Det innovative i dette kontrolpanel er den effektive nødstrømsforsyning, der er indbygget, samt muligheden for at kunne tilbagestille og styre porten fra de installerede aktiveringstryk. Det vil sige at selv efter 72 timers strømsvigt kan porten opereres i mindst 180 sekunder jf. DBIs retningslinjer 027. Kontrolpanelet kræver kun et signalkabel fra master kontrolpanelet og en 230 V installationsfremføring.

Alle funktioner kan styres fra det enkelte aktiveringsstryk

Berit Clausen, Direktør D+H Danmark A/S udtaler:

Vi er meget glade for det nye kontrolpanel til porte, som giver en fuld kompatibilitet med den øvrige installation i et automatiske brandventilationsanlæg. Derudover har beredskabet mulighed for at styre alle åbninger i systemet fra det enkelte aktiveringstryk. Kontrolpanelet, port og portmotor er egnet til daglig brug, idet relevante sikkerhedsnormer er opfyldt som et samlet system. Derudover har kontrolpanelet også en stor driftmæssig fordel, idet den driftsansvarlige kan åbne og lukke alle porte og øvrige åbninger fra et hvilket som helst aktiveringstryk på systemet, uden at skulle rundt til de enkelte porte og lukke dem manuelt ved test eller alarm.

D+H - Portstyring med nødforsyning

Portstyring med nødforsyning i.h.t. DS/EN12101-10 til ABV-T

Kontrolpanelet er ikke et låst D+H kontrolpanel, men kan også indgå i andre ABV-T systembrands, med samme høje funktionssikkerhed og enkle tilslutningsmetoder.

Kvalitet

D+H Danmark A/S er en del af den globale og anerkendte koncern D+H Mechatronic AG, som er højt specialiseret i automatik til automatisk brandventilation og naturlig ventilation. D+H Mechatronic AG har egenproduktion i Tyskland, Ammersbek, hvor 90 % af alle benyttede komponenter bliver produceret og samlet. Det betyder, at produkterne har en ekstraordinær høj kvalitetsstandard, hvilket også er medvirkende til, at det nye kontrolpanel er godkendt med nødforsyning i.h.t. DS/EN12101-10; Brandventilation del 10 - energiforsyning.

Kontakt

Ved yderligere information omkring produkterne, eller spørgsmål om termisk automatisk brandventilation generelt, er man meget velkommen til at tage kontakt til os på info@dh-partner.dk eller tlf: 9843 0244.

Yderligere information: www.dh-partner.dk

Mere om produktet Certificeret ABV

Certificeret ABV

Verdens største udvalg af certificerede ABV'er

Serie CDP
Serie CDC
Serie ZA
Serie KA TW
Serie KA K
Serie KA Standard

Referenceprojekter fra D+H Danmark A/S

Opførelse af boliger i Trianglen, Vejle

Opførelse af boliger i Trianglen, Vejle

Nybygning | Vejle | 64 Mio.kr

Nybygning af boligblokke svarende til 2 bygninger i Vejle med 34 lejligheder ...

Sweco Kontordomicil

Sweco Kontordomicil

Nybygning | København | 200 Mio.kr

Nybygning af kontor, butikker m.m. i København på 8 etager hvor den ene etage...

Det ny multibrændselsanlæg i Hjørring

Det ny multibrændselsanlæg i Hjørring

Hjørring

Hjørring Varmeforsyning har opført et nyt multibrændsanlæg Med forhåbninger...

Langdistanceterminal i Københavns Lufthavn

Langdistanceterminal i Københavns Lufthavn

Kastrup

Københavns Lufthavn blev i 2003 udvidet med en ny langdistanceterminal. Ark...