Etablering af røgudluftning i trapperum

Annonce – Dato 24 okt 2022

D+H Danmark A/S er specialist i røgudluftning og automatiske brandventilationsanlæg.

D+H - Røgudluftning og automatiske brandventilationsanlæg

Røgudluftning etableres af hensyn til redningsberedskabets indsatsmuligheder ved en eventuel brand. Røgudluftning må ikke forveksles med automatisk brandventilation, da de stillede krav er meget forskellige i forhold til godkendelser og mulige produkter.

Røglem

Når røgudluftning skal etableres i trapperum efter gældende retningslinjer, kan der stilles krav om at der skal være placeret en elektrisk kontrolleret røglem med 1m² geometrisk frit åbningsareal i tag over trapperum. Dette opluk skal aktiveres fra indgangsetagen, og installationen skal være godkendt til brand. Specielt for denne type er at kontrolpanelet må betjene den samme brandsektion, som det er placeret i. Selve åbningsmotoren skal være B300 godkendt i forbindelse med DS/EN12101-2 test, og kontrolpanelet skal være udført med nødforsyning i.h.t. DS/EN12101-10.

DBI-certificering

Vi anbefaler altid at bruge DBI-certificerede virksomheder med konkrete kompetencer til udførelse af denne tekniske installation. D+H Danmark A/S er komponentleverandør og DBI certificeret (027T.003), til installation, projektering og vedligehold af termisk automatisk brandventilationsanlæg (ABV-T).

Renovering af trapperum Når trappeopgange renoveres, kan ovenstående krav blive stillet i forbindelse med opgaven. Hvis nutidige krav bliver stillet, kan det være en fordel at bruge eksisterende konstruktioner. D+H Danmark A/S kan tilbyde ovenlys i specialmål, så monteringsflange og indvendige lysmål passer med en eksisterende karm og konstruktion. Selve åbningsmekanismen kan være af forskellig art, alt efter behov og ønske. For eksempel kan ovenlyset udføres med en asymmetrisk motor og beslag, så det også kan bruges som tagadgang, eller det kan udføres som et lamelopluk, hvis der er ekstraordinær vindpåvirkning ved brug til naturlig ventilation.

D+H - Røgudluftning

En standard løsning fra os kan bestå af:

  • 1 stk. 1000 x 1000 mm (indvendige lysmål) som fladtagslys udført i polycarbonat eller glas
  • 1 stk. Tandstangsmotor eller kædemotor godkendt i forbindelse med DS/EN12101-2.
  • 1 stk. Kontrolpanel m. indbygget aktiveringstryk og nødforsyning i.h.t. DS/EN12101-10.
  • 1 stk. Elektrisk installation i form af: Kabling, tilslutning, idriftsættelse og CE-mærkning i.h.t. gældende lovgivning

Det kan betale sig at renovere

Ældre røgudluftningsanlæg i trapperum kan være udført med CO₂-patroner som åbningsmekanisme. CO₂-patroner er både omkostningsfulde at udskifte og afprøve, set i forhold til et elektrisk system. Det er et krav at åbningen skal testes i forbindelse med det årlige lovpligtige service og den månedlige inspektion af den driftansvarlige på bygningen. Et elektrisk system har desuden andre fordele, eftersom det kan bruges til naturlig ventilation af trapperummet, samt det selv indikerer om systemet er driftsklar. Det betyder at systemet, over en kort årrække, vil give en økonomisk gevinst.

D+H - Brandventilation

Firmaprofil

D+H Danmark A/S er en del af den globale og anerkendte koncern D+H Mechatronic AG, som er højt specialiseret i automatik til automatisk brandventilation og naturlig ventilation. D+H Mechatronic AG har egenproduktion i Tyskland, Ammersbek, hvor 90 % af alle benyttede komponenter bliver produceret og samlet. Det betyder at produkterne har en ekstraordinær høj kvalitetsstandard, hvilket også er medvirkende til, at motorerne er B300 godkendte med en levetid på 20.000 dobbeltoperationer. Derudover er kontrolpanelerne udført med nødforsyning i.h.t. DS/EN12101-10.

Kontakt

Ved yderligere information omkring produkterne, eller om røgudluftning generelt, er I meget velkommen til at tage kontakt til os på info@dh-partner.dk eller tlf: 9843 0244.

www.dh-partner.dk

Mere om produktet Brandventilation ABV

Brandventilation ABV

Førende på markedet med løsninger indenfor brandventilation og røgudluftning

CPS-M helps faster than the fire brigade

Referenceprojekter fra D+H Danmark A/S

Opførelse af boliger i Trianglen, Vejle

Opførelse af boliger i Trianglen, Vejle

Nybygning | Vejle | 64 Mio.kr

Nybygning af boligblokke svarende til 2 bygninger i Vejle med 34 lejligheder ...

Sweco Kontordomicil

Sweco Kontordomicil

Nybygning | København | 200 Mio.kr

Nybygning af kontor, butikker m.m. i København på 8 etager hvor den ene etage...

Det ny multibrændselsanlæg i Hjørring

Det ny multibrændselsanlæg i Hjørring

Hjørring

Hjørring Varmeforsyning har opført et nyt multibrændsanlæg Med forhåbninger...

Langdistanceterminal i Københavns Lufthavn

Langdistanceterminal i Københavns Lufthavn

Kastrup

Københavns Lufthavn blev i 2003 udvidet med en ny langdistanceterminal. Ark...