Generationernes Hus - Unikt og moderne bofællesskab

Annonce – Dato 30 jun 2022

Generationernes Hus - Unikt og moderne bofællesskab

Generationernes Hus blev indviet i 2020 og er det første af sin slags i Danmark. Her bor og mødes mennesker i alle aldre og livssituationer og deler hverdagen i det store hus på 27.400 kvadratmeter. Indvendigt er huset opbygget som en landsby med gader og stræder – og med boliger rundt om. Der er både ældreboliger, plejeboliger, familie- og ungdomsboliger, café, multisal og daginstitutioner. Overalt i huset er der adgang til en række udearealer og forskellige taghaver.

”Hele ideen bag projektet er at samle flere forskellige generationer under samme tag for at se, om man ikke kan give noget til hinanden. Kan der fx opstå synergier ved at samle børnefamilier med unge og ældre. Allerede nu kan vi se, at det er godt på vej til at lykkes. Der er flere og flere aktiviteter på tværs af generationer i husets multisal, café eller i en af husets mange værksteder - til stor glæde for beboerne,” fortæller Mette Schyberg, sagsarkitekt på Generationernes Hus hos Erik Arkitekter.

Projektet ligger på Aarhus Ø og består af otte byhuse/tårne med blandede lejligheder i forskellige størrelser.

Generationernes Hus bygget med 5.556 kvadratmeter facadeelementer fra Taasinge Elementer

Mangfoldighed i både materialer og mennesker

”Det vigtigste for os var, at huset skulle føles som et hjem. At det ikke måtte minde om en upersonlig boligblok med lange gange med lejligheder på række. Inde i lejligheden skal det føles intimt og personligt – og så er fællesskabet lige uden for døren.”

De otte byhuse er bygget med forskellige facader – nogle er fx lavet med skiffer, andre med ophængt tegl. Facaderne skifter fra hus til hus, som er med til at afspejle mangfoldigheden i Generationernes Hus.

facadeelementer fra Taasinge ElementerTræelementer med mange fordele

Inde bag tegl og skifer er Generationernes Hus bygget med 5.556 kvadratmeter facadeelementer fra Taasinge Elementer, som Erik Arkitekter flere gange har samarbejdet med.

”Det var naturligt for os at benytte træelementer, fordi så kunne facaden hurtigt lukkes. Det var en stor fordel på grund af bygningens højde og klimaet på Aarhus Ø med masser af vind,” forklarer Mette Schyberg fra Erik Arkitekter, der også er begejstret for, at elementerne er færdige fra fabrikken.

At det ikke skal sættes sammen på byggepladsen med risiko for at materialerne bliver våde. Og med træelementerne var det nemt at variere facadebeklædningen, som arkitekten ønskede.

Generationernes Hus er et alment boligbyggeri med vandspejl til den ene side og en fantastisk udsigt over byen til den anden. Men ifølge sagsarkitekten er fællesskabet det bedste ved projektet. At se hvordan forskellige generationer mødes og får glæde af hinanden. Så er ideen lykkedes.

Yderligere information:

taasinge@taasinge.dk, tlf,: 62225455