Danmarks mest manifesterende træbyggeri

Annonce – Dato 1 sep 2022

Bygningsstyrelsens nye kontor i Odense er et gigantisk symbol-projekt for branchen.

tag- og facadeelementer fra Taasinge ElementerIllustration C.F. Møller Architects

En offentlig bygning på 31.000 m2 bliver Danmarks hidtil største træbyggeri. Et projekt, der skaber stor stolthed, men også forhåbninger for virksomheder, der håber på mere fokus på at bygge i træ.

”Det er fantastisk, at man vælger at bygge et offentligt kontorhus så markant, bæredygtigt og enestående. Og så lige præcis Bygningsstyrrelsen. Det er jo en kæmpe dokumentation for, at det er vigtigt og en god idé at bygge i træ.”

Sådan lyder det fra Martin Tholstrup, der er direktør for Taasinge Elementer. Virksomheden skal levere 15.500 m2 tag- og facadeelementer til det nye WoodHub – Bygningsstyrrelsens seks etager store kontorbygning midt i Odense.

”Det er afgørende, at det offentlige går forrest og er en inspiration for andre i branchen. Det er enormt vigtigt, at vi bygger mere bæredygtigt, hvis vi skal nå vores klimamål,” mener Martin Tholstrup, der også er formand for Træ i Byggeriet.

Han opfordrer politikerne på Christiansborg til at indføre særlige bæredygtighedskrav til offentlige bygninger. Det vil give et skub til hele branchen og motivere alle interessenter til at kigge endnu mere i den klimavenlige retning.

Stil flere grønne krav til offentlige byggerier

Kigger man rundt, er der masser af gode eksempler på fantastiske byggerier med stor fokus på bæredygtighed rundt om i kommunerne. Stor ros for det, lyder det fra Martin Tholstrup. Men det er enkeltstående initiativer.

”Hvorfor ikke definere nogle skærpede bæredygtighedskrav for alle offentlige byggerier. Nu er det op til den enkelte kommune eller region. Hvis det offentlige går forrest med krav til fx byggematerialer, vil det sætte skub i hele branchen i en mere grøn retning. Og skal vi reducere 70% af vores CO2-udledning, er vi nødt til at skabe en grønnere byggebranche,” mener direktøren for Taasinge Elementer.

En rapport fra Rambøll har vist, at der kan spares 3,5 millioner ton CO2 over de kommende 10 år ved at øge brugen af træ og træbaserede produkter i nybyggeri i Danmark. Det svarer i gennemsnit til en årlig besparelse på 14,5 procent af den samlede CO2-reduktion, som vi i Danmark skal opnå om året for at leve op til vores nationale klimamålsætning i 2030.

tag- og facadeelementer til det nye WoodHubIllustration C.F. Møller Architects

Opfordring til Christiansborg: Kig til Norge

Martin Tholstrup mener ikke, det er ret svært at finde de gode, bæredygtige løsninger. Politikerne skal bare se lidt mod nord.

”I Norge har det været praksis i årevis, at der var skærpede krav til offentlige bygninger i forhold til almindelige bygninger. Og det har smittet af på hele branchen. Det motiverer, når staten går forrest. Det burde vi også gøre i Danmark.”

Kontorhuset WoodHub er et stort skridt på vejen. Odense-byggeriet bliver Danmarks hidtil største træsatsning med plads til 1.600 mennesker, som skal arbejde i de syv statslige institutioner, der flytter ind – efter planen i første halvdel af 2025.

Læs mere om Bygningsstyrelsens nye træbyggeri

Se mere på www.woodhub.dk