Gammelt og helt færdigt ovenlys – skaden er tæt på!

Annonce – Dato 29 jun 2021

Her finder du produkter, der passer til enhver ovenlys-løsning

Rias, ovenlys-løsninger

Mange industri- og fabriksbygninger rundt om i Danmark har meget gamle og udtjente ovenlysvinduer i deres tagkonstruktioner. De gør absolut intet godt for noget eller nogen. Men nu er det ”bare” et ovenlys, så hvorfor bruge krudt på det!

Forskellige former for ovenlys

Der findes mange forskellige former for ovenlys på danske erhvervsbygninger – rytterlys, lysbånd, shedtag og ovenlysvinduer. Formålet med dem alle er, at få det gode dagslys ind i bygningen, hvilket de også gjorde en gang, men det er sikkert mange år siden.

Rias, udskiftning af ovenlysTegn på en nært forestående udskiftning

Typisk holder disse ovenlys til langt over deres forventede udløbsdato, men RIAS oplever desværre mange, der sætter ind for sent. Her taler vi om omkostningstunge vandskader, huller efter et kraftigt haglvejr eller de mere skjulte ulemper som manglende dagslys igennem pladerne. Et gammelt ovenlys kan spottes ved, at pladerne er mælkehvide eller gullige, pladerne er porøse og nærmest smuldrer ved berøring, eller at der stort set ikke kommer dagslys ind i bygningen. Det er ikke spørgsmålet om skaden sker, men mere hvornår!

Fordelene ved udskiftning af ovenlys

Fordelene er flere, nogle er synlige rent økonomisk, mens andre er mere følsomme og mærkes på den lange bane. Her gives nogle eksempler på effekten af at udskifte et ovenlys:

  • Økonomisk besparelse: Dagslyset lukkes ind, og det elektriske lys kan reduceres. Vælges der plader med en god isoleringsværdi, vil varmeforbruget også kunne minimeres.
  • Klimaskærm: Nye ovenlysvinduer forbedrer bygningens klimaskærm.
  • Sikkerhed: Skulle der mod forventning opstå brand i bygningen, så har ovenlysvinduer af plast den fantastiske egenskab at smelte (brandgodkendelse i klasse B-s 1, d0) og dermed følges brandmyndighedernes krav om brandsikring helt uden ekstraforanstaltninger.
  • Trivsel: Urinstinktivt gør det os glad at få lys fra himlen. Dagslyset giver mertrivsel og overskud i hverdagen.

Læs mere her

Rias, ovenlys til alsidig brug

Pladerne vælges fra gang til gang

Om det er udskiftning af et eksisterende ovenlys eller om det er til nybyggeri er ikke afgørende. RIAS går hver gang ind og finder det produkt, der er bedst egnet til formålet.

Her kan RIAS’ standard lagersortiment af termoplader være iblandt.

Andre gange er det mere fordelagtigt at anvende RIAS’ produkter til projektløsninger, herunder produkter, der kun anvendes til erhvervsbygninger, f.eks. facadepaneler, der også kan bruges til ovenlys/shedtag.

Valget kan være en kombination af selve produktet og den arbejdstid, der er forbundet med udskiftningen. Her kan der være en væsentlig forskel i omkostningen ved udskiftningen, uden at gå på kompromis med kvaliteten af det nye ovenlys.

Rias, facadepaneler, erhvervsbygninger, ovenlys

Yderligere information og projektservice: Rias.dk, tlf. 46 77 00 40, e-mail: byg@rias.dk

Mere om produktet Ovenlys

Ovenlys

Løsninger i plasttypen polycarbonat

Facadepaneler

Facadepaneler

RIAS Facadepaneler anvendes som hel eller delvis facadeløsning

Læs mere

Ovenlysplader

Ovenlysplader

Ovenlysplader i flere tykkelser som passer til alle typer af fibercementplader

Læs mere

RIATHERM termotag

RIATHERM termotag

Et sortiment af plader, der kan bruges til alle typer af overdækning

Læs mere

Ovenlys brochure

Ovenlys brochure

Trapez- og bølgeplader

Læs mere