Don’t mix it!

Annonce – Dato 10 Dec 2020

Sikkerhed er essentielt, når man opstiller og bruger stilladser. Derfor er det altafgørende, at man ikke mikser stilladselementer fra forskellige producenter. Men gør man det, er det på eget ansvar.

Når sikkerheden er i orden, gælder garantien

Layhers Systemstilladser bliver leveret med en brugsanvisning, der blandt meget andet angiver last- og breddeklasser og retningslinjer for, hvordan stilladset skal samles, så sikkerheden er i orden, og garantien er gældende.

Hvad siger Arbejdstilsynet?

I Danmark er det ikke nødvendigvis ulovligt at mikse elementer fra forskellige producenter af systemstilladser, men ifølge Arbejdstilsynets vejledning på området må man normalt ikke bygge stilladssystemer af forskellige fabrikater og typer sammen. Dog indeholder vejledningen en ’gummi-formulering’, der tillader, at ”der kan dog undtagelsesvis ske en sammenbygning, hvis stilladskomponenterne er åbenbart egnede hertil.”

stilladssystem fra LayherStilladskomponenter fra Layher har altid Ü-prægningen og godkendelsesnummer. Det er kundens garanti for sikre komponenter. Foto: Layher.com

Systemstillads A + systemstillads B = ny stilladskonstruktion

Systemstillads A + systemstillads B = ny stilladskonstruktion

I realiteten betyder det, at hvis en stilladsopstiller for eksempel mikser Layher-stilladselementer med elementer fra en anden producent, så har han i praksis konstrueret et nyt stilladssystem, som han selv har ansvaret for. Dette ansvar omfatter blandt andet styrke- og stabilitetsberegning, montagevejledninger og garanti i forhold til lejer og brugere af stilladset.

Problematisk beregning

En sammenblanding af elementer fra flere producenter, som hver især er konstrueret ud fra forskellige beregningsgrundlag, kan give udfordringer, når stilladset skal beregnes.

Layhers stilladser er gennemtestede, godkendte og verificerede

Layhers højkvalitetsprodukter er typegodkendte, og vores sammenkoblingsteknologi, ståltyper, det samlede system med mere er gennemtestet og godkendt og verificeret af DIBt (Deutsche Institut für Bautechnik i Berlin).

Som det fremgår af Layhers montagevejledninger, så dækker garantien kun, hvis stilladset udelukkende er konstrueret af Layher-elementer. 

Tre ting man skal være opmærksom på

Hvis man mikser elementer fra Layher med andre producenter, indebærer det at:

  • Layhers garanti bortfalder, hvis man mikser Layher-elementer med elementer fra andre producenter 
  • Der skal foretages en helt ny konstruktionsberegning, fx af bygningsingeniør eller bygningskonstruktør med særligt kendskab til beregning af stilladser
  • Stilladsopstiller har det fulde ansvar for stilladset

Yderligere information: www.layher.dk, tlf. 69 15 74 00.

layher