CO₂-udledning, dampspærre, brandklasse og fugt

Annonce – Dato 11 mar 2021

CO₂-udledning, dampspærre, brandklasse og fugt. Det er vigtige temaer, når snakken falder på isoleringsmaterialer. Men hvad er op og ned på netop Papiruld? Selv om Papiruld har været på det danske marked i mere end 30 år, kan man stadig blive klogere på materialets anvendelse. Få et indblik i hvad der er fup eller fakta om Papiruld her:

Papiruld produceres af avispapir og er tilsat borsalte, der fungerer som brandhæmmer

FAKTA - Papiruld tilsættes borsalte

Papiruld produceres af avispapir og er tilsat borsalte, der fungerer som brandhæmmer. Borsaltene er mineralske stoffer, som findes naturligt i jord, hav- og drikkevand. Eksempelvis indeholder 1 liter Papiruld samme mængde borsalte som 1 liter almindelig, dansk muldjord, eller hvad der svarer til ½ liter helt almindeligt drikkevand fra vandhanen.Papiruld tilsættes borsalte, fordi de er meget effektive. Ved brand afgiver saltene fugt, som afkøler isoleringsmaterialet, hvilket resulterer i en langsom forkulning af Papiruld. Borsaltenes langtidsvirkende effekt er yderst veldokumenteret. Mængden af tilført borsalt er så lille, at det overholder danske og europæiske krav. Læs her om borsaltes forekomst i indeklimaet under overskriften ”Tilsætningsstoffer”

FAKTA - Papiruld er velegnet til andet end bæredygtigt byggeri

Papiruld kan som udgangspunkt bruges til alle slags byggerier og i samme bygningskonstruktioner som mineraluld. Men én af fordelene ved Papiruld er netop materialets bæredygtige egenskaber. Papiruld fremstilles af overskudsaviser, hvilket medfører et meget lavt energiforbrug. Faktisk afgiver produktionen af Papiruld et CO₂-mæssigt fodaftryk, der er op til 8 gange lavere end ved fremstillingen af mineraluld.2 Ser man på byggeriets materialepyramide og udledning af CO₂ fordelt på isoleringsmaterialer, ser det således ud3:

Én af fordelene ved Papiruld er netop materialets bæredygtige egenskaberStenuld udleder 70,4 kg CO₂ pr m³
Glasuld udleder 21,6 kg CO₂ pr m³
Papiruld udleder 6,2 kg CO₂ pr m³

Det svarer til, at et byggeri på 2.000 m², hvor loftet isoleres med 500 mm, har en CO₂-udledning pr. m² på (se graffen til højre):

Papiruld udleder 3,1 kg pr m² = 6.200 kg i alt
Glasuld udleder 10,8 kg pr m² = 21.600 kg i alt
Stenuld udleder 35,2 kg pr. m² = 70.400 kg i alt

FUP - Papiruld kræver dampspærre

Papiruld kan anvendes ved utæt dampspærre, eller hvis der ingen dampspærre er overhovedet (undtagen i vådrum). Det er en stor fordel, når der fx skal efterisoleres i forbindelse med en energirenovering, hvor den eksisterende dampspærre ofte er ødelagt og måske skal udskiftes eller repareres. Det er en dyr post på byggesagens omkostninger. En undersøgelse fra Statens Byggeforskningsinstitut (SBI) viser, at dampspærre er overflødig ved brug af Papiruld som isoleringsmateriale.4

FUP - Papiruld brænder som halm

Alt organisk materiale kan brænde. Men Papiruld har en høj brandmodstandsevne. Hvis Papiruld udsættes for brandpåvirkning, frigives fugt fra borsaltene, som medfører en afkøling af Papiruld. Det betyder, at i stedet for at flamme op, forkuller Papiruld og beskytter dermed bygningen mod, at en opstået brand kan udvikle sig. De tilsatte salte fordamper ikke med tiden, og den beskyttelse, som saltene giver, nedsættes ikke med tiden. Papiruld har den bedst opnåelige brandklassifikation for celluloseisolering, som hedder brandklasse D-s2,d0 og kan sidestilles med klasse B materiale.5

Papiruld er et organisk materiale, som er fugttransporterende

FUP - Papiruld kan ikke tåle vand

Papiruld er et organisk materiale, som er fugttransporterende. Det betyder, at Papiruld kan optage og afgive fugten igen, uden at det går ud over isoleringsevnen. Ved at isolere med Papiruld, minimerer man derfor risikoen for fugtproblemer, fordi materialet kan transportere fugten videre fra indeklimaet og ud i luften. Ved at vælge Papiruld sikres byggeriet en minimal risiko for fugtproblemer med råd og skimmel til følge. En undersøgelse dokumenterer, at Papiruld ikke forårsager fugtproblemer.

I forbindelse med undersøgelsen af 10 boliger konkluderes følgende i projektet:

Hulmur: Undersøgelser af hulmurene dokumenterer, at der ingen tegn er på fugtopsugning eller fugttilstedeværelse i selve granulatet, udover hvad der normalt forventes i en hulmur.6

Loft: Fire lofter blev undersøgt – alle med 100 mm eksisterende mineraluld, som blev efterisoleret med 200-250 mm Papiruld. På trods af at der ikke var monteret dampspærre i tre af dem, blev der ikke konstateret nogen form for fugt- eller kondensdannelser. Papiruld føltes tørt og fyldigt.

Læs mere om Papiruld her, tlf. 48 14 11 88.


By og byg dokumentation 012, MST notat om ”Strategi for risikohåndtering af visse borstoffer” 2015 og WHO ”Boron in drinking-water—background document for development of WHO guidelines for drinkingwaterquality” 2009.

Find Papiruld Danmarks EPD her. Se under overskriften ”Miljø og CO₂”

www.materialepyramiden.dk

Statens Byggeforskningsinstitut, Pressemeddelelse 20/6, 2002: www.nviro.dk/dokumentation - se overskriften ”Fugt og lufttæthed”

Find Papiruld Danmarks Europæisk Teknisk Godkendelse - ETA her: - se under overskriften ”ETA"

Referenceprojekter fra Nviro

Børneinstitution - tidligere Flyvestation Værløse

Børneinstitution - tidligere Flyvestation Værløse

Værløse

Jorton omdanner den bevaringsværdige officersskole på den tidligere Flyvestat...

Typehusfirma Lasse Larsen Huse

Typehusfirma Lasse Larsen Huse

Lasse Larsen Huse har eksisteret siden 1975 og opfører 1-families huse i hø...

Renovering af Birkehegnet i Næstved

Renovering af Birkehegnet i Næstved

Udv.renovering | Næstved | 161 Mio.kr

Udv.renovering af fælleshus-/sal i Næstved med 373 lejligheder på 2 etager . ...

Gåsetårnskolen

Gåsetårnskolen

Udv.renovering | Vordingborg | 200.000.Kr

Udv.renovering af skole 0-10, klasse i Vordingborg . Selve byggeriet er påb...