ENERGIPÆLE

ENERGIPÆLE

ENERGIPÆLE

Centrum Pæle har udviklet en energipæl, der ved hjælp af jordvarmeteknologi er med til at udnytte jordens ressourcer effektivt. Hermed er der tale om bæredygtighed i dobbelt forstand, idet pælen udover den statiske bæreevne også vil levere energi frembragt på en bæredygtig måde.

Energipælen kan anvendes til opvarmning og nedkøling af bygninger samt i nogle tilfælde til oplagring af energi fra varme til kolde perioder. Energipælen kan erstatte eller reducere behovet for både traditionel opvarmning samt køling og bidrager til det CO2-neutrale byggeri. ​

Centrum Pæle kan levere energipæle, som ved hjælp af jordvarmeteknologi er med til at udnytte jordens ressourcer effektivt. Energipæle er i alt sin enkelthed præfabrikerede piloteringspæle med indbyggede jordvarmeslanger. Hermed er der tale om bæredygtighed i dobbelt forstand for bygninger som benytter energipæle, idet pælen udover den statiske bæreevne også vil levere energi frembragt på en bæredygtig måde. Energipælen kan anvendes til opvarmning og nedkøling af bygninger samt til oplagring af energi fra varme til kolde perioder. Energipælen kan erstatte eller reducere behovet for både traditionel opvarmning samt køling, og bidrager til det CO2-neutrale byggeri. Energipæle produceres i længderne 7-18 meter, og bidrager således med mellem 12-34 meter jordvarmeslanger per pæl, men i modsætning til den traditionelle horisontale løsning, hvor jordvarmeslangerne graves ca. 1,5. meter ned under jordoverfladen, bliver jordvarmen fra energipælene hentet vertikalt gennem jordlagene mellem 1 meters dybde og ned til 18 meters dybde, hvor temperaturen året rundt er stabil mellem ca. 8-10 grader C.

Centrum Pæle kan bistå med energipæle projekter fra start til slut, og kan dimensionere en god, balanceret løsning ift. hvor mange energipæle den enkelte bygning skal bruge for at understøtte dets energibehov. Yderligere samarbejder Centrum Pæle med dygtige varmepumpe og VVS-specialister, som kan indgå i projekterne for at designe den helt rigtige løsning fra starten.

Energipæle manual
Energipæle giver det perfekte ”grønne” fundament
Centrum Pæle A/S vil bidrage til et – fundamentalt – grønnere byggeri
Dimensionering af energipæle

Dimensionering af energipæle

Dimensionering af energipæle til byggeprojekter

Læs mere

Detaljeret beskrivelse af Energipæle
Energipæl 30x30 eksempel
Hvad er Energipæle?

Hvad er Energipæle?

Energipæle - Dobbelt bæredygtighed

Læs mere

Visualisering af Energipæle ved Rosborg Gymnasium

Visualisering af Energipæle ved Rosborg Gymnasium

Visualisering af Energipæle med Augmented Reality Prototype

Læs mere

Forskning i Energipæle

Forskning i Energipæle

Forskning i energi til bygninger

Læs mere

EPD verificeret Betonpiloteringspæl & Energipæl

Relaterede produkter

STANDARDPÆLE

STANDARDPÆLE

Vi er lagerførende i et standardsortiment af pæle,


SPECIALPÆLE

SPECIALPÆLE

Pæle med ekstra armering, bjergsko, inspektionsrør, spulerør, injektionsrør


Nyheder fra Centrum Pæle

Effektiv og holdbar funderingsløsning

Effektiv og holdbar funderingsløsning

Udnyt mulighederne ved et stabilt fundament

Udnyt jordvarmen igennem dit fundament

Udnyt jordvarmen igennem dit fundament

Overfladenær jordvarme er en effektiv ressource til alle slags byggerier

Hvordan er energipælenes ydeevne i eksisterende byggerier?

Hvordan er energipælenes ydeevne i eksisterende byggerier?

Opfølgning på drift af energipælesystemet i Kollanda, Sverige

Dimensionering af energipæle til byggeprojekter

Dimensionering af energipæle til byggeprojekter

Beregning af energipæles forsyningsevne af ethvert byggeri