Bæredygtig Synergi: en selvkørende bygning med Biotrans’ løsninger

Annonce – Dato 14 sep 2023

Grøn teknologi fusion af en intelligent fedtudskiller og Biotrans system.

Intelligent fedtudskiller og Biotrans system

Biotrans eksistens i 10 år har ført til forbedret arbejdsmiljø, færre tunge løft af skraldespande, grønnere økonomier for kunderne og reduceret kørsler med organisk madaffald direkte fra kunden til nærmeste biogasanlæg. I begyndelsen af året offentliggjorde Biotrans og Region Sjælland deres revolutionerende, grønne udviklingsprojekt om etableringen af et fuldt funktionsdygtigt biogasanlæg for hospitalerne i Holbæk og Slagelse, on-site. En grøn ambition om al organisk madaffald bioforgasset i en Biotrans-containerløsning og derved omdannet til vedvarende energi og varme i form af biogas til eget forbrug, samt renere organisk gødning leveret til lokalt landbrug.

I en verden, hvor bæredygtighed og miljøbevidsthed er i stigende fokus, har teknologiske fremskridt banet vejen for innovative løsninger som styrker det eksisterende systems grønne output. Hos Biotrans har vi nu kombineret en intelligent fedtudskiller til systemet og dermed repræsenterer en banebrydende tilgang til at håndtere organisk madaffald og spildevand fra storkøkkener, med utallige miljøfordele.

Fedtudskiller og Biotrans løsning i én

Det er et dansk lovkrav og europæisk standard EN1825 for alle virksomheder med storkøkkener at installere en fedtudskiller, som bliver tømt, rengjort og genfyldt med vand med jævne mellemrum. Det skal typisk ske 12 gange om året, efterhånden som slamfanget bliver fyldt op med fedt i spildevandet. Med den nye installation af en intelligent fedtudskiller kombineret med en Biotrans løsning, så slipper kunden for at bekymre sig om tømning af både biotank og fedtudskiller, da Biotrans’ intelligente totalløsning klarer det hele, hvad end den tømmes selvstændigt med biotanken, direkte over i biotanken eller i kombination med en Biotrans-containerløsning.

Denne smarte kombination af systemet med en intelligent fedtudskiller har resulteret i flere fordele hos de kunder som allerede er i drift - besparelse på rørføring, automatisk tømningsordning, sparet CO2 på transport ved færre kørsler med mere.

Totalløsningen kan kombineres med CTS styring og virker som et højvandslukke i form af pumper på udløbssiden, som højvandssikrer bygningen – det betyder bl.a. opstigning i gulvafløb kan undgås, og vandet alt andet lige altid kan pumpes væk. Fedt bliver tømt kontinuerligt med det organiske madaffald i biotanken, og der vil altid være mulighed for at tømme tanken/e, uafhængig af vejret. Den smarte fedtudskiller tømmer, rengør og fylder selv udskilleren med rent vand efterfølgende ved simpel betjening af et panel, så kvaliteten er altid den samme høje standard og undgår nogle af de lugtgener, der kan være forbundet med en fedtudskiller.

Madaffald til grøn energi

Med den nye installation af en intelligent fedtudskiller kombineret med en Biotrans løsning, hvad end den tømmes selvstændigt med biotanken, direkte over i biotanken eller i kombination med en Biotrans-containerløsning, så slipper kunden for at bekymre sig om tømning af både biotank og fedtudskiller, da Biotrans’ intelligente totalløsning klarer det hele.

I dag er vores valg mere afgørende end nogensinde, når det kommer til at skabe en mere bæredygtig fremtid. Den intelligente fedtudskiller integreret med enhver Biotrans-løsning repræsenterer en smart og miljøvenlig tilgang til håndtering af organisk madaffald og spildevand fra storkøkkener. Med fokus på CO2-reduktion, bygningssikkerhed og lovkrav opnår virksomheder en holistisk og bæredygtig tilgang, der er med til at bygge en mere bæredygtig fremtid for os alle.

Læs mere her