Altan.dk vil tjekke gamle altaner

Annonce – Dato 8 Feb 2024

Mange altaner er så gamle og konstrueret på en sådan måde, at de er i risiko for at kollapse.

Altan.dk tilbyder at formidle et uvildigt og professionelt altaneftersyn ”Få steder er bedre at sidde, end på altanen i solen. Gamle altaner bør dog efterses og særligt udkragede betonaltaner med udliggerjern skal prioriteres.”

En særlig gruppe altaner er i farezonen for at kollapse, hvis de ikke bliver udpeget i tide. De er konstrueret på en måde, som er godkendt til at blive brugt i 50 år, men de er i dag mellem 70 og 120 år gamle, og deres bæreevne kan være væsentligt nedsat. Det er udkragede betonaltaner med udliggerjern, der er tale om, og dem hænger der mellem 38.000 og 50.000 af i Danmark. 

Det fremgår af en rapport udført af Teknologisk Institut i 2021, som Bolig- og Planstyrelsen bestilte efter to altankollaps i henholdsvis Nykøbing Falster og Kolding.

På en udkraget altan er altanpladen monteret på ejendommens facade uden synlige ophæng. Der er i stedet de såkaldte udliggerjern, der løber gennem altanbunden og ind i etageadskillelsen.

”Der er ikke noget i vejen med den måde som de gamle betonaltaner er konstrueret på, men de er ikke beregnet til at holde i 70 eller 100 år og slet ikke, hvis de ikke er blevet efterset løbende. Der var for eksempel mangel på beton under 2. Verdenskrig, så i perioden fra 1943 til 1949 var kravene til betonens kvalitet mindre, så altaner fra denne periode er endnu mere risikable'', fortæller marketingchef Ulrik Knudsen fra Altan.dk, som er Danmarks største altanleverandør.

UVILDIG EKSPERT

Der er i Danmark ingen eftersynspligt for altaner, men Altan.dk tilbyder at formidle et uvildigt og professionelt altaneftersyn – foretaget af uafhængige specialister, som arbejder uafhængigt af altan-leverandøren.
”Hvis du som bygningsejer har altaner der er over 50 år gamle, så bør du få dem efterset – uanset konstruktionsmetode, men de udkragede betonaltaner med udliggerjern bør prioriteres. Hvis der er revner i altanbunden, kan det skyldes, at jernet ruster og udvider sig, men der er ikke nødvendigvis synlige tegn, da skaden ofte sker i murværket. Det kræver nærmere undersøgelser”, siger Ulrik Knudsen.

ALTAN.DK VIL TJEKKE GAMLE ALTANER ALTAN.DK BETALER VISUEL SCREENING

”Et eftersyn afslørede, at altanerne er i så dårlig stand at de er blevet afspærret. Foreningen afventer nu tilbud fra Altan.dk på renovering eller udskiftning.”

ALTAN.DK BETALER VISUEL SCREENING

Efter det første visuelle eftersyn, kommer eksperten med oplæg til, hvad der bør ske. Ofte skal der udføres et yderligere destruktivt eftersyn, som kan fastslå jernets tilstand. Det står herefter bygningens ejer eller administrator frit at vælge leverandør, hvis ekspertens konklusion er, at altanerne bør skiftes til nye eller renoveres. 
Hvis Altan.dk bliver valgt som leverandør, betaler Altan.dk for den visuelle screening og handlingsplanen skrevet efter første besigtigelse og vurderingen af de synlige skader.

”Vi vil selvfølgelig gerne udføre opgaven, men vi lægger også vægt på at give bygningens ejer en uvildig vurdering og derefter mulighed for selv at vælge leverandør”, siger marketingchefen hos Altan.dk.

EFTERSYNETS FORLØB

Der kan være forskellige forløb i et eftersyn af ejendommens altaner afhængig af altankonstruktion og tilstand. 
Der vil typisk i første omgang være en screening, hvor bygningens ejer leverer BBR oplysning og giver adgang til kommunens digitale arkiv, så det er muligt for eksperten at søge tegninger og oplysninger om bygningen og altanerne. Herefter besigtiger eksperten ejendommen og synlige skader registreres. Eksperten kan også gå videre og foretage en grundig tilstandsvurdering med enkelte destruktive undersøgelser, for yderligere analyse af betonens tilstand og herefter udarbejde en anbefaling og vedligeholdelsesplan.

Altan.dk benytter ofte Dansk Betonundersøgelse som ekstern ekspert, der har kontrol og eftersyn af betonkonstruktioner som en kerneydelse.

Et altaneftersyn ved Dansk Betonundersøgelsen kan være helt enkelt en vurdering af altanens aktuelle sikkerhed, men det kan også være en mere omfattende vurdering af altanens aktuelle tilstand og restlevetid samt en anbefaling til metode for udbedring og vedligehold.

altak.dkeftersyn af altaner

Hvis eftersynet viser at altanerne er dårlige, kan man med fordel overveje at udskifte dem med nye og større altaner, som det var tilfældet herover.

STØRRE ALTAN

Hvis altanerne er i dårlig stand, og bygningsejeren beslutter at skifte dem ud, kan der være mulighed for enten at beholde det oprindelige arkitektoniske udtryk med rækværk og betonbund eller få moderne altaner i stål. Nogle ejendomme kan være begrænset af deres Save værdi, hvilket betyder, at de nye altaner skal have samme udtryk og størrelse som de originale.

”De originale betonaltaner er som regel ret små, og muligheden for større altaner kan være et argument for en udskiftning,” siger marketingchefen.

”Det er selvfølgelig dyrere end en renovering at få en ny altan, men den vil så også have længere levetid og kan blive større og mere brugbar, og hvis det er en udlejningsejendom, er det en forbedring af lejemålet,” siger marketingchef Ulrik Knudsen, Altan.dk.

FEM GRUNDE TIL AT EFTERSE ALTANERNE

  1. Et altaneftersyn vil give ro i maven og kan i yderste tilfælde afværge en ulykke.
  2. Ejeren af ejendommen har ansvar at vedligeholde altanerne – og også ansvaret hvis de falder ned.
  3. Hvis en altan falder ned, er det ikke en ”pludseligt opstået” hændelse, og derfor dækker forsikringen ikke opsætningen af en ny.
  4. Gamle betonaltaner er ofte små. Det vil ofte være muligt at erstatte de usikre altaner med større og mere brugbare altaner.
  5. Nye, store og sikre altaner gør ejendommen mere attraktiv ved et salg, og hvis det er en udlejningsejendom, er de en forbedring af lejemålet.

Kontaktinformation: Ulrik Knudsen, Marketingchef, uk@altan.dk eller Carsten Abel, Salgsdirektør, cab@altan.dk, kontakt@altan.dk, tlf.: 70702018, www.altan.dk

Mere om produktet Altaneftersyn

Altaneftersyn

Der er god grund til at prioritere et professionelt altaneftersyn

Model 1 - Screening

Model 1 - Screening

Databaseret vurdering af konstruktionen

Læs mere

Model 2 - Eftersyn

Model 2 - Eftersyn

Visuel kontrol og vedligeholdelsesplan

Læs mere

Model 3 - Undersøgelse

Model 3 - Undersøgelse

Når screening og eftersyn ikke dur

Læs mere

Videoer

Videoer

Se vores videoer på YouTube her

Læs mere

Referenceprojekter fra Altan.dk a/s

Hans Egedes Gade

Hans Egedes Gade

København

Jakob Dannefærds Vej

Jakob Dannefærds Vej

Frederiksberg

Godthåbsvej (GFG)
Willemoesgade 9-11

Willemoesgade 9-11

København Ø