Altaneftersyn

Altaneftersyn

Altaneftersyn

Der er god grund til at prioritere et professionelt altaneftersyn: Ifølge undersøgelser, udført af Teknologisk Institut, findes der nemlig mellem 50.000 og 100.000 betonaltaner i Danmark, som er mere end 50 år gamle og dermed har overskredet deres forventede levetid.

I samarbejde med professionelle betoneksperter, tilbyder vi altaneftersyn, med henblik på at vurdere gamle altaners levetid. Et altaneftersyn kan give ro i maven.

Professionelt altaneftersyn
Elevatorer skal serviceres hvert 3. år og biler skal ligeledes til regelmæssigt service, hvilket giver rigtig god mening. Men når det kommer til altaner, findes der ingen krav til periodiske eftersyn. Altaner kan altså, i pricippet, være mere end 100 år gamle, uden at have fået foretaget et eneste eftersyn. Det virker ikke hensigtsmæssigt.
 
Som reglerne er lige nu, er det derimod op til ejerne/ejeren selv, at sikre, at altanerne er i forsvarlig stand ligesom det skal ske på ejerens initiativ, hvis der skal foretages altaneftersyn. Men ifølge Jørgen Nielsen, som er Professor på Build, på Aalborg Universitet og ekspert i bærende konstruktioner, viser erfaringer, at det ikke altid bliver efterlevet. Jørgen Nielsen opfordrer således til, at alle altaner der er mere end 30 år gamle skal have udført et professionelt altaneftersyn.
 
Det er især altaner fra perioden 1890’erne til slutningen af 1950’erne der kan være kritiske. I den periode blev altaner oftest monteret ved hjælp af udkragede udliggerjern – jern som er støbt ind i altanens bund og så ind i etageadskillensen. En fin løsning der, i sig selv, ikke er problemer med. Udfordringen opstår på grund af altanernes alder idet altaner fra denne tid er projekteret til at kunne holde i 50 år.
 
Tal fra Teknologisk institut viser, at der kan være langt over 50.000 altaner i Danmark der er konstrueret på denne måde, som har overskredet deres projekterede levetid, hvilket er et problem i sig selv. Men da langt størstedelen af altanerne aldrig har fået udført et altantjek, er det umuligt at vide, hvor skidt det står til med disse altaner. Det kan nemlig være svært selv at vurdere sin altans tilstand. Ofte er skaderne på altanen ikke umiddelbart synlige og man skal vide præcis hvad man skal kigge efter.
 
Vi betaler tilstandsrapporten
Gennem vores samarbejde omkring altaneftersyn, med flere ingeniører der har beton som speciale, har vi nu mulighed for at tilbyde uvildige og professionelle altaneftersyn. Den uvildige ekspert vil udføre selve eftersynet og efterfølgende komme med en handlingsplan. Hvis deres konklusion bliver, at altanerne bør skiftes til nye – eller at de eksisterende skal renoveres – står det jer herefter frit for at vælge en leverandør til dette.
 
Det er dog klart, at vi meget gerne vil udføre udskiftningen eller renoveringen af jeres eksisterende altaner og skulle I vælge os, tilbyder vi at betale for den rapport, som I har fået udarbejdet af den uvildige ekspert.
 
Uvildigheden er jeres sikkerhed
For os er det vigtigt, at man gør det man er god til. Vi er rigtig gode til alt omkring altaner – ansøgningsprocessen, designet og selvfølgelig hele konstruktions- og monteringsfasen. Vi er en altanvirksomhed. Ikke en ingeniørvirksomhed. Derfor skal vi ikke regne på din altan’s levetid. Det vil ikke være troværdigt at gøre med den ene hånd, for så efterfølgende, at ville sælge jer nye altaner med den anden.
 
Uanset om I vælger Altan.dk eller en anden leverandør, bør I altid lade en uvildig ekspert udføre jeres altaneftersyn. Derfor har vi indgået samarbejde med de fremmeste eksperter på området, som kan give jer den bedste rådgivning, til brug for jeres videre beslutninger. Det er din garanti for, at alt bliver gennemført så korrekt, gennemskueligt og professionelt som overhovedet muligt.

Model 1 - Screening

Model 1 - Screening

Databaseret vurdering af konstruktionen

Læs mere

Model 2 - Eftersyn

Model 2 - Eftersyn

Visuel kontrol og vedligeholdelsesplan

Læs mere

Model 3 - Undersøgelse

Model 3 - Undersøgelse

Når screening og eftersyn ikke dur

Læs mere

Videoer

Videoer

Se vores videoer på YouTube her

Læs mere

Relaterede produkter

Altaner

Altaner

Altaner er vejen til det gode liv


Altanrenovering

Altanrenovering

Altan.dk tilbyder renovering af altaner


Referenceprojekter fra Altan.dk a/s

Hans Egedes Gade

Hans Egedes Gade

København

Jakob Dannefærds Vej

Jakob Dannefærds Vej

Frederiksberg

Godthåbsvej (GFG)
Willemoesgade 9-11

Willemoesgade 9-11

København Ø

Nyheder fra Altan.dk a/s

Altan.dk vil tjekke gamle altaner

Altan.dk vil tjekke gamle altaner

Mange altaner er så gamle og konstrueret på en sådan måde, at de er i risiko ...

Gå dine altaner efter i sømmene – det betaler sig i længden

Gå dine altaner efter i sømmene – det betaler sig i længden

Få efterset jeres altaner af uvildige eksperter

Porteføljetjek af altaner, til boligforeninger og private udlejere

Porteføljetjek af altaner, til boligforeninger og private udlejere

Få overblik over gamle usikre altaner med et porteføljetjek fra Altan.dk

Høj rente gør boligforbedringer mere attraktive for udlejere

Høj rente gør boligforbedringer mere attraktive for udlejere

Investerer du i f.eks. altaner og elevatorer, kan du hæve lejen dobbelt så me...