Vellykket energirenovering på Sjælør Boulevard

Dato: 10 sep 2019

Boligselskaberne AKB og AAB’s ejendomme på Sjælør Boulevard i København er opført 1968-1970, fordelt med fire til hver omkring en øst-vest gående akse, to høje blokke med otte etager til vejen og to lavere bagtil på fire etager. Facaderne er helmurede i gule teglsten og praktisk talt uisolerede, og der var mange kuldebroer og revnedannelser. En gennemgribende energi- og facaderenovering var derfor stærkt påkrævet.

Vellykket energirenovering fra C2 Elements på Sjælør Boulevard

En ny overfrakke med skærmtegl

Løsningen blev at give husene en ny overfrakke i form af 300 mm isolering lag uden på facaden, afsluttet med skærmtegl. Alle døre og vinduer er udskiftet til energirigtige løsninger og alle lejligheder har fået nye store altaner. Der er installeret ventilation med varmegenvinding i boligerne på den måde, at al rørføring er lagt uden på den gamle facade, skjult i isoleringen og bagved den nye teglfacade. Ventilationssystemet er installeret på loftet og drives af solcelleanlæg på taget af blokkene.

Levende facader

Valget af skærmtegl udgjorde et særligt kapitel, fordi bygningsmyndighederne stillede krav om en vis ensartethed. Der var to hold arkitekter knyttet til opgaven: Domus Arkitekter for AAB og White Arkitekter for AKB. White var meget optaget af patineringen, det at der skulle være et vist spil mellem de enkelte tegl, som gjorde facaden levende. Domus derimod mente, at hvis man arbejdede med en blanding af plane og forskelligt rillede overflader ville man kunne opnå en lignende effekt.

De specialdesignede skærmtegl er leveret af C2 ElementsEn ny overfrakke med skærmtegl

En vellykket løsning

C2 Elements leverede efterfølgende de specialdesignede skærmtegl, og resultatet er meget vellykket. Set på afstand er der ikke den store forskel på de to boligafdelinger, men når man kommer tættere på er billedet tydeligt anderledes, og det til trods for at skærmteglenes farve er fuldstændig ens. En medvirkende årsag må søges i lysets varierende refleksion på grund af rillerne, og at rilleafstanden er meget vigtig for indtrykket.

Et arkitektonisk markant udtryk

Eksemplet illustrerer hvor mange muligheder der ligger i at eksperimentere med design og farver, når man gerne vil opnå et arkitektonisk markant udtryk på skærmteglfacaden. Ombygningsprojektet stod på fra 2014 til 2017, og efter ombygningen er de otte blokke kommet ned på et energiforbrug, der nærmer sig standarden for passivhuse.

Se video om energi- og facaderenoveringen. 

Referenceprojekter fra C2 Elements ApS

Korngården afd. 0203

Korngården afd. 0203

Nybygning | Ballerup | 250 Mio.kr

Nybygning af boligbyggeri m.m. i Ballerup med 248 lejligheder på 4 etager . S...

LEGO HOUSE - Oplevelseshus

LEGO HOUSE - Oplevelseshus

Nybygning | Billund | 90 Mio.kr

Nybygning af museum i Billund på 3 etager hvor den ene etage er under jorden ...

Frederiks Brygge, Teglhuset Byggefelt J

Frederiks Brygge, Teglhuset Byggefelt J

Nybygning | København | 100 Mio.kr

Nybygning af boligblokke svarende til 1 bygninger i København med 82 lejlighe...

Frederiks Brygge, Jernhuset Byggefelt JJ

Frederiks Brygge, Jernhuset Byggefelt JJ

Nybygning | København | 100 mio.kr

Nybygning af boligblokke svarende til 1 bygninger i København med 82 lejlighe...

Virksomhedens politik for datahåndtering, integritet og cookies

Du accepterer, at vi indsamler data, når du besøger vores hjemmeside og benytter vores serviceydelser. I vores integritetspolitik forklarer vi, hvilke data vi indsamler, hvorfor vi indsamler dem, og hvad vi bruger dem til.
Læs mere...

OK, jeg forstår