Træfiber fra woodfiber har høj isoleringsevne, nul co2 – og tester til brandklasse b

Annonce – Dato 31 Aug 2021

Nu er der vigtigt nyt om Woodfibers miljørigtige, 100% genanvendelige og CO2-besparende isolering fremstillet af træfibre:

Woodfiber, miljørigtig, 100% genanvendelige og co2-besprende isolering fremstillet af træfribre

Woodfiber AIR er som den eneste træuldsisolering Cradle to Cradle (C2C) certificeret – og en testserie hos DBI, Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut, dokumenterer så fremragende egenskaber, at de kan bane vej for en Brandklasse B godkendelse.

BRANDTESTS Woodfiber, brandsikret træfibreOVERBEVISER

Vi har netop gennemført en række brandtest hos DBI, og flere følger”, fortæller CEO Henrik Andreasen fra Woodfiber.

Træfiberen performer fremragende. Den er bl.a. testet som en REI 30 konstruktion, hvor der tændes ild i en ovn, så temperaturen bliver omkring 1.000⁰C. I konstruktionen sidder der Troldtekt (træbeton) plader på en forskalling, og så er 400 mm af vores træfiber-isolering blæst ind ovenover”.

IKKE OVER 70⁰C

Efter cirka 20 minutter falder Troldtekt-pladen ned, og så kunne man forvente, at isoleringen også falder ned, men det sker ikke. Der sker til gengæld det, at temperaturen på overfladen af isoleringen hurtigt stiger til cirka 100⁰C i få sekunder – for så at falde igen til 70⁰C, fordi isoleringen nede ved flammerne begynder at forkulle.

Når træfiberen forkuller, akkumulerer den energien, der ellers ville gå igennem isoleringen. Resultatet er, at temperaturen på oversiden af isoleringen – den vi kan mærke – under hele testforløbet ikke bliver ikke højere end 70⁰C”, forklarer Henrik Andreasen.

Træfiberen forkuller – ilden spreder sig ikke – varmen spreder sig ikke. Det er en afgørende egenskab ved brand, for når der ikke er varme, der spreder sig, er der heller ikke strålevarme – og dermed sikrer træfiberisoleringen, at der ikke antændes noget andet. Woodfiber AIR forhindrer, at der sker brandspredning”.

FOR GODT TIL AT VÆRE SANDT?

Testresultaterne fra DBI dokumenteres om kort tid i en detaljeret rapport, som Henrik Andreasen ser frem til at informere markedet om:

Målet er en ny klassifikation, hvor Woodfiber godkendes til Brandklasse B. Derfor har uvildige eksperters dokumentation af træfiberens egenskaber ved brand afgørende betydning. Ellers kan vi blive udfordret – især når resultaterne er så fremragende, at det for nogen kan virke for godt til at være sandt!

At dokumentationen skal være helt på plads, gælder alle dele af vores produktudvikling. Som ved Cradle to Cradle certificeringen, der hele tiden stiller nye krav om forbedringer”.

CRADLE TO CRADLE I DGNB BYGGERI

Den Cradle to Cradle certificerede Woodfiber AIR isolering fremstilles af gran fra bæredygtigt svensk skovbrug og er 100% genanvendelig. Da træfiberen i første omgang er ny, er der fuld sporbarhed, og det er vigtigt for certificeringen.

Cradle-to-Cradle er specielt krævende, fordi man modsat andre mærkningsordninger forpligter sig til at blive bedre på konkrete punkter – og skal recertificeres hvert andet år”, forklarer Henrik Andreasen.

Cradle to Cradle godkendte materialer kan bruges i DGNB certificeret byggeri på grund deres dokumenterede, høje bæredygtighed. Til produktion af træisolering udledes der mindre CO2 end den mængde CO2 træet har optager gennem væksten. Det giver produkter fra Woodfiber et stærkt CO2 regnskab, der som minimum ender i nul – eller er positivt.

HØJ ISOLERINGEVNE OG FULD UDNYTTELSE AF TRÆ-RESSOURCERNE I SKOVBRUGET

Træfibers høje isoleringsevne skyldes især de varmelagrende egenskaber, hvor isoleringen virker som en beskyttende varmebuffer”, siger Henrik Andreasen.

Woodfiber, høj isoleringsevne, Woodfiber isolering er fremstillet af træ

Woodfibers produkter har været brugt i et stort 2-årigt forskningsprojekt ved Syddansk Universitet med fokus på hygroskopiske og termiske byggematerialer. En omfattende rapport, som er på trapperne til offentliggørelse – og Henrik Andreasen lover, at det er rigtig interessant læsning, der er på vej.

Woodfiber isolering er fremstillet af træ, der ikke kan anvendes til andre materialer - og dermed sikres fuld udnyttelse af ressourcerne i det moderne skovbrug.

Download Woodfiber Produktkatalog her

Se mere på www.woodfiber.dk

Mere om produktet Isolering

Isolering

Den miljøvenlig løsning

HOTWALL

HOTWALL

HotWall er et klimavenligt og Co2 neutralt koncept til facadeisolering

Læs mere

Værd at vide om Hotwall
Woodfiber AIR

Woodfiber AIR

Woodfiber AIR er en ekstra fyldig træuldsisolering

Læs mere

Woodfiber Flex 50

Woodfiber Flex 50

En fleksible isoleringsbatt der kan bruges mellem spær og i træskelletvægge

Læs mere