Tænk tilgængelighed ind i projektet lige fra start

Annonce – Dato 20 Dec 2018

Hos Stepless by Guldmann fokuserer vi udelukkende på at forbedre adgangsforhold for gangbesværede og kørestolsbrugere. Vi har et stort udvalg af løfteplatforme, trappe- og elevatorlifte, der kan anvendes i både offentlige bygninger og private hjem.

kørestolsbrugere, adgangsforhold og lifte

Følgende overvejelser bør gøres i forbindelse med et byggeprojekt:

Hvem er brugerne?

Vurdér hvor funktionsdygtige brugerne er, samt hvilke hjælpemidler, der skal kunne anvendes i løfteplatform, trappe- eller elevatorlift.

Hvad er behovet?

Vurdér pladsforhold og brugssituation. Er det til opsætning i nybyg eller ombygning? Kræves eller ønskes der en intregreret løsning, der falder naturligt ind i omgivelserne eller det arkitektoniske udtryk?

Hvilken type løfteplatform eller lift er bedst? Vurdér hvor stor løftekapacitet der er nødvendig, løftehøjden samt størrelsen på platformen.

Gangbesvær, løfteplatform, liftebyggeprojekt, løfteplatforme, trapper, lifte

Placering?

Afklar placering af ønsket type platform eller lift – og tjek at installationen ikke hæmmer de øvrige aktiviteter i – og omkring bygningen.

Design?

Skal liftens eller elevatorens farve og materialer tilpasses det øvrige interiør? Skal det være en åben eller lukket platformstype? Eller skal der tages helt specielle hensyn, hvor løsningen skal tilpasses en fredet eller bevaringsværdig ældre bygning?

Betjening?

Overvej type samt placering af betjeningspanel. Skal døråbning være manuel eller automatisk? Alarm? Overvej etablering af et alarm-/ tilkaldesystem. Stepless-konsulenter udfører gerne al opmåling og detailprojektering, gratis og uforpligtende.

Se og læse mere her www.stepless.dk