Skydespjæld og klapsluser ved Flade Sø

Annonce – Dato 28 jun 2022

I samarbejde med Jacobsen & Blindkilde A/S leverer WINTEC skydespjæld og klapsluser til regulering af vandmængden fra ind- og udløbet fra Hvide Å-systemet til Flade Sø. WINTEC installerer 6 stk. skydespjæld til det sydlige udløb og 4 stk. klapsluser til det nordlige indløb. Spjæld og klapsluser monteres på tunnelrør støbt in situ i beton.

Skydespjæld og klapsluser ved Flade Sø

Formål

Formålet er at genskabe de naturlige vandstandsforhold og bidrage til at kvælstofbelastningen i Limfjorden reduceres væsentligt. Bygherre ønsker manuel betjening, men hvis der bliver behov for automatisering, kan dette monteres efterfølgende.

Opdragsgiver

Opgaven udføres for Naturstyrelsen Thy, og rådgiver på anlægsopgaven er WSP.

Læs mere om projektet på Naturstyrelsens hjemmeside

Se referencen her

Genskabelse af de naturlige vandstandsforhold og reducering af kvælstofbelastningenklimasikring, højvandssikring, slusebyggeri og pumpeteknik

Firmaprofil

WINTEC med Oliver Bach ved roret har igennem mange års arbejde indenfor vandteknik specialiseret sig i klimasikring, højvandssikring, slusebyggeri og pumpeteknik.

Vores klimasikringsløsninger er velegnede til:

  • Højvands- og stormflodssikring
  • Havne- og kystsikring
  • Naturgenopretning og -bevaring
  • Pumpe- og digelag
  • Afvanding
  • Floder, åer og vandløb
  • Beskyttelse af bolig, bygninger og byggeri mod højvande

Se meget mere på vores hjemmeside: www.wintec.dk, tlf. 97 18 19 77.

Referenceprojekter fra Wintec ApS

Silkeborg Sluse

Silkeborg Sluse

Silkeborg

Gudenåen har været stemt op ved den nuværende Langebro i Silkeborg, siden en ...

KLIMATORIUM LEMVIG

KLIMATORIUM LEMVIG

Nybygning | Lemvig | 34,5 mio.kr

Nybygning af laboratorium/forskning i Lemvig . Selve byggeriet er påbegyndt j...

Lagunen i Slagelse

Lagunen i Slagelse

Slagelse

Lagunen er navnet på det anlæg, som Slagelse bys rensede spildevand udledes...

Sluseporte til Jyllinge-Nordmark

Sluseporte til Jyllinge-Nordmark

Jyllinge

Området omkring Jyllinge-Nordmark og Roskilde Fjord er en af de senere års ...