STEMMEVÆRK NEDRE HALLEBY Å

Sydvest for Tissø, står stemmeværket i nedre Halleby Å.

Vandstanden i Tissø – samt andet overfladevand – reguleres her, og sendes videre til Kalundborgs industri som proces- og kølevand, via Kalundborg Vandforsyning.

PRODUKTKOBLING: Slusesystem

Slusesystem

Se vores udvalg af slusesystemer og sluseløsninger

Reguleringen af vandstanden i Tissø blev ændret i forbindelse da Kalundborg Vandforsyning i 2001 fik tilladelse til at øge indvindingen af vand fra Tissø.

OMBYGNING OG RENOVERING

WINTEC har ombygget det eksisterende stemmeværk i 2002 for at sikre optimal vandstand i Tissø, hvor der også i den forbindelse blev etableret et omløbsstryg.

Porten i stemmeværket er koblet sammen med 2 vandstandsmålere i Tissø. Porten reguleres op og ned efter den aktuelle vandstand. Det sker ved, at der i hovedstationen er indlagt bestemt sigtepunkter. Disse sammenlignes med søens aktuelle middelvandstand. Hvis vandspejlet ligger over sigtepunktet sender hovedstationen besked til stemmeværket om at hæve porten. I tilfælde af det modsatte forbliver porten lukket. Porten reguleres 6 cm ad gangen.

Klimaforandringer gør at Kalundborg Kommune senest i 2020 skal tage stilling til et nyt og forbedret stemmeværk, for bedre at kunne regulere den stigende vandstand i Tissø.

Få alle detaljer om dette projekt med abonnement hos FaktaNet Live

Flere produkter fra Wintec ApS

AquaBlokk™

AquaBlokk™

Aquablokk™ Slusesystem - stemme og sluseporte fra Wintec


Klimasikring

Klimasikring

WINTEC er en af Danmarks førende producenter af løsninger til klimasikring


Referenceprojekter fra Wintec ApS

Silkeborg Sluse

Silkeborg Sluse

Silkeborg

Gudenåen har været stemt op ved den nuværende Langebro i Silkeborg, siden en ...

KLIMATORIUM LEMVIG

KLIMATORIUM LEMVIG

Nybygning | Lemvig | 34,5 mio.kr

Nybygning af laboratorium/forskning i Lemvig . Selve byggeriet er påbegyndt j...

Lagunen i Slagelse

Lagunen i Slagelse

Slagelse

Lagunen er navnet på det anlæg, som Slagelse bys rensede spildevand udledes...

Sluseporte til Jyllinge-Nordmark

Sluseporte til Jyllinge-Nordmark

Jyllinge

Området omkring Jyllinge-Nordmark og Roskilde Fjord er en af de senere års ...