Sedumtages evne til vandtilbagehold testet i virkeligheden

Annonce – Dato 24 jan 2023

Sedumtage, også kaldet grønne tage, skal medtænkes i fremtidens tagløsninger, men mange producenter mangler præcise målinger på effekten. Danske afstrømningsmålinger er hidtil lavet i klimakamre eller på testtage opsat til formålet, men det har DHI og Nature Impact længe haft ændret på: Effekten af sedumtage skal måles på virkelighedens tage i al slags vind og vejr.

Sedumtages evne til vandtilbagehold testet i virkeligheden

Vi leder hele tiden efter nye måder at implementere miljøvenlige løsninger på. En af de mere omdiskuterede løsninger er grønne tage, som kan optage og forsinke regnvand.

Danske målinger er hidtil lavet på testtage skabt til formålet eller i klimakamre, som ikke tager højde for Danmarks omskiftelige vejr. Derfor har DHI i samarbejde med storleverandøren af sedumtage, Nature Impact, har i mere end 3 ½ år lavet en række regnmålinger på sedumtage på forskellige lokationer.

- Hvis vi vil bruge sedumtage i virkeligheden, skal de også testes i virkeligheden. Det danske vejr er omskifteligt, og der er ikke to år, der er ens. Derfor er det ikke nok at opstille en række testtage i en kort periode og derudfra konkludere, hvordan grønne tage præsterer, fortæller CEO for Nature Impact, Carl Johan Larsen.

Nature Impact har i samarbejde med DHI lavet regnmålinger

Målinger, der er til at regne med

Nature Impact har i samarbejde med DHI lavet regnmålinger de seneste år på to lokationer ved Lyngby-Taarbæk forsyning. Her tester de to løsninger på fladt tag på henholdsvis 60 cm og 80 cm. Derudover måler de på en 20 graders løsning på deres eget kontor i Ringe. De forskellige lokationer giver konkrete målinger, som man kan regne med. 

- Kritikken af de levende tage har ofte været, at de ikke fungerer ved de helt store regnhændelser, og det kan være svært at modbevise med målinger, der er foretaget i klimakamre og skabt til formålet. Med vores målinger kan vi gå ind og kigge på hver enkelt regnhændelse og følge den time for time for at se, hvor længe regnvandet blev holdt tilbage netop der. Kort fortalt kan vi se, hvordan tagene fungerer i virkeligheden - både sommer, vinter og alt derimellem, fortæller Carl Johan Larsen og fortsætter:

- Grønne tage er foranderlige, og man er nødt til at have noget data, som er testet i fuld skala og i realtime. Og så skal det være lokalt. Der findes lignende målinger andre steder i verden, men det kan vi ikke bruge til noget i forhold til det danske klima.

sedumtage fra nature impact

Grønne tage er fremtiden

Hos DHI er man glade for samarbejdet og de præcise målinger. Ifølge forskningschef hos DHI, Ole Mark, er de grønne tage den klimasikring, vi har brug for:

- De levende sedumtage er fremtiden og bør indtænkes i alle nybyggerier. Tyskland har længe været førende på grønne tage, og vi bør følge trop her i Danmark. Det giver ingen mening at risikere kloakoversvømmelser, når vi kan undgå det, fortæller Ole Mark, Group Reseach Manager hos DHI*.

Når det regner voldsomt, kan vores kloaksystemer ikke følge med, og det resulterer i oversvømmelser.

- Sedumtage optager en del af regnvandet. Derudover forsinker de det resterende regnvand i så mange timer, at vandet først løber ned i afløbet, når der igen er plads. Vi har målinger, der viser, at der kan gå omkring 2,5 timer fra en regnhændelse begynder, til de grønne tage begynder at lade det resterende regnvand sive ud, afslutter Ole Mark.  

Nature Impacts hjemmeside kan du læse mere om vandtilbagehold i forbindelse med et sedumtag fra firmaet og rapporten, der er udviklet på baggrund af de store mængder data.

*Ole Mark var på tidspunktet, da artiklen blev skrevet Group Research Manager hos DHI

Mere om produktet Grønt tag modul løsning

Grønt tag modul løsning

Moderne bakkeløsning til hurtig og sikker etablering af grønne tage

Nature Roof

Nature Roof

Høj kvalitet og maksimal performance

Læs mere

EVERGREEN ROOF

EVERGREEN ROOF

Nyd det grønne tag, der forbliver grønt hele året

Læs mere

CUSTOM MADE ROOF

CUSTOM MADE ROOF

Fra vision til virkelighed

Læs mere

DATABLAD FOR SYSTEMLØSNINGER 60MM
DATABLAD FOR SYSTEMLØSNINGER 80MM
Udlægningsvejledning
DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN
ROOF
Hældningstag mod støtteprofil
Sedum mod facade med stenbælte
Sedum mod kasserende
Sedum mod rygningsudluftning
Sedum mod solcelle
Sedum mod tagfod
Sedum og brandbælte
Sedum op mod Murkrone
Sedum op mod tagterrasse
Sedum over kasserende
Sedum mod ovenlys med søsten

Referenceprojekter fra Nature Impact A/S

Opførelse af psykiatrihospital, Vejle Sygehus

Opførelse af psykiatrihospital, Vejle Sygehus

Nybygning | Vejle | 450 Mio.kr

Nybygning af hospital i Vejle på 3 etager. Selve byggeriet er påbegyndt jan...

Hillerød Forsyning

Hillerød Forsyning

Projektet er Hillerød Forsynings nye faciliteter , Solrødgårds Allé 6, 3400 H...

Food Innovation House

Food Innovation House

Nybygning | Vejle | 30 Mio.kr

Nybygning af kursus/mødefaciliteter i Vejle på 2 etager . Selve byggeriet er ...

Plejecenter Klarahus

Plejecenter Klarahus

Tilbygning | København | 15,3 mio.kr

Tilbygning af ældre-/plejeboliger i København på 1 etager hvor den ene etage ...