Sanering af Bovbjerg Fyr

Annonce – Dato 8 Dec 2020

Saneringspuds til fugt og saltbelastede vægge

Weber dry renovation er en fiberforstærket mørtel, der oprindeligt blev udviklet til at løse problemer med fugtige og saltholdige kælderydervægge i Venedig. Produktet er gennem de seneste 10 år benyttet på bevaringsværdige ejendomme i Italien, men også til at afhjælpe fugtige kældervægge på Nationalmuseet i København og til renovering af Bovbjerg Fyr i Vestjylland.

Sådan virker weber dry renovation

Bovbjerg Fyr blev taget i brug 1877 og årtier med vestkystens fugtige vejr har sat sine spor. De indvendige vægge var inden renoveringen skæmmet af saltudblomstringer.

Murer Bjørn Kaalund fik opgaven til at udføre en indvendig renovering af ca. 250 m2 væg i det 26 m høj tårn, en udfordrende opgave i den runde trappeopgang med ganske lidt plads til opsætning af stillads og påføring af saneringspudsen.

Underlaget bestod før renoveringen af forskellige materialer. Gennem årene var væggene blevet kalket, malet med plastikmaling og der var gammel mørtel. Til klargøring blev væggene som det første sandblæst.

De rensede vægge var en blanding af områder med rå mursten, cementmørtel, KC mørtel og hydraulisk mørtel. Netop de forskellige materialer her var en udfordring, fordi materialernes reaktion på saltophobningerne er forskelligt. Der var revner i fyrtårnets væg, som inden påføring af weber dry renovation blev repareret efter lynlåsprincippet.

God vedhæftning

Det er vigtigt, at saneringspuds har en god vedhæftning. Efter at mørtlen var pumpet op i det runde tårn, måtte mureren ty til godt gammeldags håndværk: weber dry renovation skal kastes på med bræt, stykke for stykke. At den fiberforstærkede weber dry renovation har en god vedhæftning var afgørende for Bjørn Kaalund, som siger,
”Fantastisk produkt. Det er nemt at arbejde med og det hænger fast på væggen.”

Bovbjerg Fyr blev renoveret med to lag weber dry renovation, i alt 20 mm lagtykkelse, og sikrer nu tørre vægge i tårnet. Fyret er den dag i dag i drift og de mange besøgende kan igen nyde det nyistandsatte trappetårn på vej op til udsigtsplatformen.Saneringspuds til fugt og saltbelastede vægge fra Weber

Sådan virker weber dry renovation

Weber dry renovation indeholder en masse luftporer, som opsuger fugten og saltene, inden de rammer den indvendige side af væggens overflade. Vandet fordamper inde i porerne, så det blot er den tørre salt, der er tilbage. På den måde forhindres saltudblomstringer på overfladen indtil porrerne er fyldte.

Saneringspudsens levetid afhænger af fugtpåvirkningen og den påførte lagtykkelse. Såfremt luftporerne mættes fuldt, og der opstår skader på pudsen, bankes den dårlige puds af, og der kan påføres et nyt lag puds. Selvom det kan være en tidsbegrænset løsning, er den mere nænsom, og totaløkonomien i den er langt bedre end en gennemgribende renovering – i de tilfælde, hvor en sådan løsning overhovedet er mulig.

TIDSBESPARENDE PROCES Weber dry renovation er fugtregulerende, og saneringspudsens sammensætning sikrer en optimal effekt i en forholdsvis beskeden lagtykkelse. Dette skyldes et højt luftporeindhold, og at pudsen er ekstremt diffusionsåben.

Kort fortalt

  • Samme produkt til både udkast og puds
  • God vanddampgennemtrængelighed og højt luftporeindhold, der fremmer udtørring
  • God bearbejdelighed
  • Kan anvendes både ude og inde
  • Weber dry renovation har en hurtigere tørretid end andet saneringspuds. Samtidigt er pudsen mere kraftig, og man kan dermed udkaste tykkere lag – begge faktorer, der giver en tidsbesparelse.

Læs mere om weber dry renovation

Referenceprojekter fra Saint-Gobain Weber

Plaza , Aalborg

Plaza , Aalborg

Nybygning | Aalborg | 120 Mio.Kr

Nybygning af kollegier/ungdomsboliger i Aalborg med 116 lejligheder på 10 eta...

Herning Sky

Herning Sky

Nybygning | Herning | 100 Mio.kr

Nybygning af boligblokke i Herning med 72 lejligheder på 15 etager . Selve by...

Nationalmuseet

Nationalmuseet

Nybygning | København | 50 Mio.kr

Nybygning af museum i København på 2 etager hvoraf 2 etager er unden jorden ....

PLUS Bolig - Eternitgrunden Aarhus

PLUS Bolig - Eternitgrunden Aarhus

Nybygning | Aalborg | 80 Mio.kr

Nybygning af kollegier/ungdomsboliger i Aalborg med 104 lejligheder på 7 etag...