Nedbryd nox-partikler med facaden

Annonce – Dato 8 sep 2022

Alt for mange mennesker dør for tidligt af luftforurening. Det viser en ny rapport, som forskere fra Nationalt Center for Miljø og Energi ved Aarhus Universitet har udarbejdet. Læs rapporten her

Nedbryd nox-partikler med facaden fra Weber

Målinger viser, at luften i de store danske byer er blevet renere de senere år, men alligevel kan 4200 dødsfald årligt relateres til luftforurening. Det er især fine partikler, som koster liv og giver højere sundhedsudgifter. Knap ni ud af ti for tidlige dødsfald som følge af luftforurening, stammer ifølge rapporten fra eksponering for fine partikler (PM2,5), kvælstofdioxid står for omkring 9% af dødsfaldene, ozon for omkring 2% og svovldioxid for omkring 0,1% (som årligt gennemsnit for perioden 2016-2018) (Kilde: DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi).

Ren by med weber NOx Redux

Vi ved, at NOx partikler kommer fra afbrænding af fossile brændstoffer som olie, kul og naturgas fx i trafikken eller derhjemme i pejsen. I Danmark arbejder vi på at minimere antallet af partikler ved blandt andet at udfase fossile brændstoffer, men vi kan også aktivt bruge de mange facader i bymiljøerne.

Weber har udviklet multi 280 hvid NOx Redux, en facadepuds der kan nedbryde NOx fra luften, på samme måde som man kender det fra træer og planter. For at man nemt kan beregne bygningens samlede miljøbelastning, har Weber udarbejdet en EPD til NOx Redux. Miljøvaredeklarationers livscyklusanalyse er væsentlige for, at man kan sammenligne produkter og i sidste ende træffe et bæredygtig materialevalg.

Læs mere om weber multi 280 hvid, NOx Redux

En 100 m2 facade, der er pudset med NOx Redux

En 100 m2 facade, der er pudset med NOx Redux, vil årligt kunne nedbryde forureningen fra en gennemsnitlig bil (Euro klasse 6, der kører over 5.000 km). En bæredygtig løsning til stor gavn for mennesker og miljø.

Læs mere om weber multi 280 hvid, NOx Redux

Sollyset gør forskellen

Pudsen indeholder et tilsætningsmiddel, som ved hjælp af sollys omdanner NOx til nitrat – også bedre kendt som salt. Nitraten bliver vasket af facaden, når det regner, og påvirker hverken miljø eller drikkevand.

En 100 m² facade med NOx Redux har kapacitet til at nedbryde 430 g NOx årligt. Til sammenligning vil et gennemsnitligt træ med 15.000 blade (total 300.000 cm²) nedbryde ca. 182,5 g pr. år. En facade på 42 m2 har således kapacitet til at nedbryde den samme mængde NOx som et træ. Det giver god mening.

weber multi 280 hvid, NOx Redux

Mere om produktet Facade og mur

Facade og mur

Produkter til opmuring, pudsning, isolering og overfladebehandling af mur/facade. Både til nybyggeri og renovering.

Isolerende facadesystemer

Isolerende facadesystemer

En flot facade, et sundere indklima og lavere varmeudgifter

Læs mere

Opmuringsmørtler

Opmuringsmørtler

Funktionsmørtel og receptmørtel

Læs mere

Pudse- og fugemørtler

Pudse- og fugemørtler

Til pudsning af mur og sokkel

Læs mere

Sprøjtepuds

Sprøjtepuds

Til store overflader

Læs mere

Tyndpuds

Tyndpuds

Mineralbaserede tyndpudsemørteler

Læs mere

Malinger

Malinger

Murmaling

Læs mere

Primere puds

Primere puds

Primere til Webers pudsemørtler

Læs mere

EPD pudsemørtel

Referenceprojekter fra Saint-Gobain Weber

Plaza , Aalborg

Plaza , Aalborg

Nybygning | Aalborg | 120 Mio.Kr

Nybygning af kollegier/ungdomsboliger i Aalborg med 116 lejligheder på 10 eta...

Herning Sky

Herning Sky

Nybygning | Herning | 100 Mio.kr

Nybygning af boligblokke i Herning med 72 lejligheder på 15 etager . Selve by...

Nationalmuseet

Nationalmuseet

Nybygning | København | 50 Mio.kr

Nybygning af museum i København på 2 etager hvoraf 2 etager er unden jorden ....

PLUS Bolig - Eternitgrunden Aarhus

PLUS Bolig - Eternitgrunden Aarhus

Nybygning | Aalborg | 80 Mio.kr

Nybygning af kollegier/ungdomsboliger i Aalborg med 104 lejligheder på 7 etag...