Plantebaseret og farvet belægningsløsning til udendørs arealer

Annonce – Dato 16 nov 2023

Dansk Overfladebelægning har udført et nyt parkeringsareal i et grønt landskabsrum

Interacoustics, en virksomhed i høj vækst beliggende i Middelfart, har etableret en ny parkeringsplads til deres medarbejdere med henblik på en senere tilbygning/ombygning af virksomheden.
Parkeringsarealet er etableret i sort asfalt, og i kontrast dertil er der anlagt hvide stier af Dansk Overfladebelægning. Den hvide topbelægning er udført med plantebaseret bindemiddel og lyse granitskærver.

Plantebaseret og farvet belægningsløsning til udendørs arealer

Farven på stierne skaber sikkerhed

Parkeringsarealet har en speciel udformning for at nedbryde skalaen og skabe mindre parkeringslommer i et grønt landskabsrum. Stierne, der forbinder parkeringsarealerne, er lavet for at skabe en grøn oplevelse ved at færdes i området. Stenene, som er valgt til belægningsløsningen på stierne, er en blanding af hvide og lysgrå granitsten. Et valg som skaber en god kontrast til den sorte asfalt på parkeringsarealerne og som sikrer, at Interacoustics medarbejdere kan færdes mere sikkert.

Henning Larsen Tegnestue er landskabsarkitekt på projektet, og landskabsarkitekt Carsten Carlo Friari Nielsen udtaler: ”Man kunne have lavet grusstier, der vil falde naturligt ind i et grønt landskab, men for at sikre en højre kvalitet og komfort med mindre drift er der valgt denne løsning, der har et tilsvarende udtryk.”

Se typer og farver her

Plantebaseret og farvet belægningsløsning til udendørs arealer

Valg af naturlige materialer

De farvede natursten udgør en fast belægning, når de bliver limet til underlaget med et bindemiddel. Løsningen er den såkaldte overfladebelægning, også kaldet OB. Bindemidlet, som Henning Larsen Tegnestue har valgt til opgaven, er Vegecol. Vegecol er et plantebaseret og transparent bindemiddel, og udleder ca. 70 % mindre CO2 end de traditionelle bindemidler.

Vegecol blev valgt af flere årsager udtaler Carsten Carlo Friari Nielsen fra Henning Larsen Tegnestue:

''1. Alle projekter fra vores kant er nødt til at være bæredygtige – Det ligger i Henning Larsens DNA. Så hvis muligheden for at anvende mere grønne løsninger foreligger, er det i naturlig forlængelse af vores egne krav om bæredygtighed.
2. Ved at anvende et farveløst bindemiddel ser man tilslaget bedre, og det var det vi ville.”

Læs mere om Vegecol her

Andre naturlige tanker

Afvanding var naturligt også indtænkt i projektet af Henning Larsen Tegnestue. Der er arbejdet med regnbede, hvor overfladevand fra parkeringspladserne kanaliseres ud i små lavninger og føres via et vandløb til et rekreativt bassin.

”Formålet er at forsinke regnvandet inden det ledes ud til det offentlige system og at der kan ske en fordampning. Det var som sådan ikke et krav, men vi ønskede at skabe mere biodiversitet og et grønt landskabsrum til glæde for medarbejderne i Interacoustics”, slutter Carsten Carlo Friari Nielsen.

Mange projekter i alle størrelser

Dansk Overfladebelægning, i daglig tale blot kaldet DOB, har udført overfladebelægninger på pladser, stier og veje siden 1981. Vi engagerer os i den enkelte opgave og arbejder detaljeorienteret med løsningen.

Vil du gerne vide mere om overfladebelægning eller det CO2-besparende bindemiddel Vegecol, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 64442533 eller info@dob.dk

Du kan også læse mere på https://dob.dk/

Se referencer på projekter

Mere om produktet Overfladebelægninger

Overfladebelægninger

En holdbar løsning

Vi baner vejen…

Vi baner vejen…

– med veje, stier og pladser

Læs mere

Vi viser vejen...

Vi viser vejen...

– med miljøvenlige overfladebelægninger

Læs mere