Glas til lydisolering

Glas til lydisolering

Glas til lydisolering

Optoglas anvendes i stigende omfang til energi- og lydoptimering af vinduer - også vinduer med termoglas som det tredje glas.

Udefra kommende støj kan genere i boligen og på arbejdspladsen. Der findes forskellige løsningsmodeller for at opnå lydreduktion. Afhængigt af hvilken type støj, det drejer sig om og naturligvis omfanget af støjen, kan Optoglas være en løsning.

En støjtest foretaget af Delta (specialist i målinger af akustik) viser en kraftig dæmpning af trafikstøj ved montering af 4 mm hærdet Optoglas - op til ca. 10 dB, hvilket svarer til en halvering af støjen. Ved montering af et 8,8 lydlamineret glas kan der opnår en dæmpning af støj op til 20 db

Energi- og lydoptimering

Isoleringsevnen i en konstruktion angives med en U-værdi. Jo lavere U-værdi des bedre isoleringsevne. Optoglas fører to glastyper i vores sortiment. Almindelig floatglas (U-værdi 2,2) og energiglas (U-værdi 1,7). Men da Optoglas monteres på det eksisterende vindue, er det vinduets samlede U-værdi der er interessant at kende.

DTU-BYG har udført beregninger af energioptimering ved brug af Optoglas på forskellige vinduestyper. Generelt er det sådan, at der minimum opnås en energioptimering af det eksisterende vindue med 50% ved montering af 4 mm energiglas. Ved montering af Optoglas opnås en mærkbar reduktion af udefrakommende støj - op til en halvering, særligt ved de dybere frekvenser som eksempelvis trafikstøj. Se støjvideo og læs mere tekniske beregninger udført af Delta. Optoglas anvendes desuden i stigende omfang til energi- og lydoptimering af nyere vinduer med termoglas.

Fordele:

  • Det er oftest mest rentabelt at bevare de eksisterende vinduesrammer i kombination med en forsatsløsning
  • Vinduer og dermed en stor del bygningens arkitektoniske og æstetiske udtryk bevares
  • Montering af Optoglas medfører minimal gene for beboerne i forhold til en vinduesudskiftning
  • Vinduer med ældre termoglas kan energi- og lydoptimeres ved anvendelse af Optoglas
  • Lysindfaldet ændres ikke, da monteringen sker direkte på den eksisterende vinduesramme
  • Optoglas er nem og praktisk i daglig brug

Montering
Opmåling
Funktion og rengøring
Opmåling til Optoglas

Relaterede produkter

Glas til renovering

Glas til renovering

Bedre indeklima med energiglas


Glas til sikring

Glas til sikring

Glas er ikke bare glas


Nyheder fra Optoglas ApS

Usynlig forsatsrude forlænger vinduets levetid

Usynlig forsatsrude forlænger vinduets levetid

Optoglas Aps leverer den usynlige forsatsrude og har nu også egne snedkere, t...

Kategorier