Nyt lyssystem med fokus på døgnrytmelys

Annonce – Dato 27 okt 2022

Naviair kontrolcentral i Københavns Lufthavn har fået ny belysning.

Okholm Lighting har fornyet belysningen i Københavns Lufthavn

Okholm Lighting har i samarbejde med Sweco og lysstyringseksperten Vanpee A/S renoveret og fornyet belysningen i Naviair kontrolcentral i Københavns Lufthavn. Resultatet er en komplet renovering af eksisterende armaturer med nyt fokus på døgnrytmelys, også kaldet Human Centric Lighting.

Opgaven

I august 2018 kontaktede arkitekt- og ingeniørrådgivningsvirksomheden Sweco Danmark Okholm Lighting vedrørende levering af et nyt lyssystem til Naviair.

Vores anlæg var jo blevet for gammelt. Det lyser jo 24/7 oppe i kontrolcentralen, hvor flyvelederne sidder og styrer flyene. Flyvelederne er ikke meget for at blive forstyrret eller udsat for larm. Derfor skulle vi jo finde en løsning, som ikke krævede reparationer i tid og utide. Så vi besluttede os for at skifte hele anlægget”, fortæller Poul Marschall, kontaktperson hos Naviair.

Det blev besluttet at de eksisterende armaturer skulle genanvendes og integreres i den nye løsning. ”Vi skulle have lavet et specialarmatur ud fra det gamle lysstofrør-armatur. Der var Okholm Lighting dem, som kunne lave det i den kvalitet armaturerne skulle have", fortæller Merete Madsen, tidligere lysdesigner for Sweco Danmark.

Okholm Lighting - Nyt lyssystem i KBH Lufthavn

Human Centric Light og dets rolle i Naviairs kontrolcentral

Udover genanvendelsen af eksisterende armaturer skulle det nye lyssystem også benytte Human Centric Lighting, som tilpasser kontrolcentralens lys i forhold til udendørslyset.

Human Centric Lighting er også det, som man kalder for biorytmelys. Mennesker har en ret god fornemmelse af om klokken er 10 om formiddagen eller 18 om aftenen, og det er blandt andet lyset, der sørger for, at vi har den fornemmelse. Lyset regulerer simpelthen vores indre ur”, fortæller Stefan Grau, produktchef LED og projektleder for Okholm Lighting.

Til projektet havde Naviair og Sweco Danmark en række projektkrav:

Armaturerne skulle opfylde et minimumskrav til både effektiviteten og belysningsstyrken
Farvegengivelsen ved armaturerne skulle være i højeste kvalitet – også efter de har været i brug i en bestemt årrække
Frekvensen på armaturerne skulle være høj nok for at undgå ildebefindende, træthed og forværret koncentrationsevne
Armaturerne måtte ikke give ubehagsblænding i brugernes periferi

Udformningen

Udover at armaturerne skulle opfylde en række tekniske krav, var den største udfordring for Okholm Lighting selve udformningen af armaturerne:

Nogle af de udfordringer, vi havde, var mest i forhold til udformningen af selve vores armaturer. Lyset skulle falde rigtigt fra loftet og ud af armaturerne, så belysningen blev optimal i forhold til rummet”, fortæller Stefan Grau.

Okholm Lighting - Udformning af armaturerne

Prototype testet i DTU’s lyslaboratorium i Roskilde

For at løse udfordringen har Okholm Lighting sat en række armaturer op i eget showroom og for at undersøge virkningen af lyset fra forskellige vinkler. Efter undersøgelserne sendte Okholm Lighting en prototype til DTU’s lyslaboratorium i Roskilde, hvor de nødvendige målinger blev foretaget via simulering af selve kontrolcentralen. På den måde kunne Okholm Lighting sikre sig, at armaturerne overholder de stillede krav.

Efter tre års samarbejde er resultatet et nyt og moderne lyssystem. Lyssystemet kører i døgnrytme hos Naviairs kontrolcentral og sikrer, at det indendørs lys tilpasser sig lyset udenfor. Derudover har det også resulteret i tilfredse medarbejdere.

Det færdige resultat er afleveret i juli 2021.

Yderligere information: www.okholm-lighting.dk, tlf. 74 71 04 36 eller mail@okholm-lighting.dk