Nem opgradering fra periodetælling til realtidstælling

Annonce – Dato 22 Apr 2021

Har du det forventede kunde-flow eller vækst og har du behov at måle effekten af din marketing eller planlægge bemanding?

dancount tæller

DanCount leverer en platform, der opsamler data fra kundetællere og præsenterer det i et samlet dashboard med intuitiv visualisering og avancerede muligheder for integration og eksport af data.

HEATMAP RAPPORT

Heatmap rapport er en nem og detaljeret rapport som viser antallet af personer i time intervaller f.eks. på ugeplan. Heatmap rapporten kan vælges for enkelte tællere eller grupper af tællere f.eks. tællere i et område.

KUNDETÆLLING OG RAPPORTERING

Aktuelle og historiske data er tilgængelige for analyse på dahsboardet. Daglige og ugentlige email-rapporter fremsendes med data, grafer og dashboard-links for yderligere udforskning og analyse.

MULIGHED FOR REALTIDSTÆLLING

Realtidstælling giver et øjebliksbillede af, hvor mange personer der er i en butik eller et område. Informationerne kan anvendes af personalet eller præsenteres på en skærm ved indgangen. Dancounts tælle-kameraer og platform understøtter nem opgradering fra periodetælling til realtidstælling. Det hele konfigureres fra Dancount cloud uden behov for tekniker-besøg.

Kundetæller og rapportering

DATA-EKSPORT OG INTEGRATION

Dancounts kundetæller behøver blot en simpel Internetforbindelse. Data - og kun data - opsamles af Dancounts cloud-platform hos Microsoft Azure. Efter login er alle jeres data tilgængelige for analyse og eksport. Der kan integreres til andre systemer via automatiserede e-mails, csv/xls-filer eller REST-API.

data, kundetæller, integration

OM DANCOUNT

Dancount har i mere end 15 år specialiseret sig i kundetælling og analyse. Dancounts løsninger giver værdifulde informationer til vores kunder med installationer i mere end 70 lande. og dashboard-links for yderligere udforskning og analyse.

Mere om produktet Kundetæller

Kundetæller

Kundetæller der optimerer forretningsindsigt, processer, drift og salg

People counting is a way to get insight
Real Time People Counting and Occupancy solution
Installationsguide