DANCOUNT KUNDETÆLLING

Annonce – Dato 13 Apr 2023

Har du det forventede kunde-flow eller vækst og har du behov at måle effekten af din marketing eller planlægge bemanding. DanCount leverer en platform, der opsamler data fra kundetællere og præsenterer det i et samlet dashboard med intuitiv visualisering og avancerede muligheder for integration og eksport af data.

Kundetælling og rapportering

Aktuelle og historiske data er tilgængelige for analyse på dahsboardet. Daglige og ugentlige email-rapporter fremsendes med data, grafer og dashboard-links for yderligere udforskning og analyse.

KUNDETÆLLING OG RAPPORTERINGMULIGHED FOR REALTIDSTÆLLING

Mulighed for realtidstælling

Realtidstælling giver et øjebliksbillede af, hvor mange personer der er i en butik eller et område. Informationerne kan anvendes af personalet eller præsenteres på en skærm ved indgangen.
Dancounts tælle-kameraer og platform understøtter nem opgradering fra periodetælling til realtidstælling. Det hele konfigureres fra Dancount cloud uden behov for tekniker-besøg.

Data-eksport og integration

Dancounts kundetæller behøver blot en simpel Internetforbindelse. Data - og kun data - opsamles af Dancounts cloud-platform hos Microsoft Azure. Efter login er alle jeres data tilgængelige for analyse og eksport. Der kan integreres til andre systemer via automatiserede e-mails, csv/xls-filer eller REST-API.

Om Dancount

Dancount har i mere end 15 år specialiseret sig i kundetælling og analyse. Dancounts løsninger giver værdifulde informationer til vores kunder med installationer i mere end 70 lande. og dashboard-links for yderligere udforskning og analyse.

Mere om produktet Kundetæller

Kundetæller

Kundetæller der optimerer forretningsindsigt, processer, drift og salg

People counting is a way to get insight
Real Time People Counting and Occupancy solution
Installationsguide