Legionella bekæmpelse – helt automatisk!

Annonce – Dato 22 sep 2022

Legionella bekæmpelse

Resultatet af danske undersøgelser viser, at der i mange varmtvandsanlæg forekommer et moderat til højt indhold af legionellabakterier. Legionellabakterier kan give en alvorlig form for lungebetændelse, som kan være dødelig for folk med svækket sundhedstilstand. En af årsagerne til at legionellabakterier kan forekomme i så stort antal er, at temperaturen i mange varmtvandsanlæg er sænket for at spare på energien.

intelligent desinficerende vandbehandlingssystemFakta om legionella

Legionella er en bakterie, der forekommer naturligt i alle våde og fugtige miljøer, undtagen i saltvand. Bakterierne formeres bedst ved temperaturer mellem 30°C og 46°C, og de trives derfor ofte godt i varmtvandssystemer, hvor temperaturen er mellem 30°C og 50°C. Bakterierne kan ikke vokse ved temperaturer under 20°C og over 50°C men de er i stand til at overleve i biofilm i rørene ved temperaturer op til 70°C. Legionella er almindeligt forekommende i varmtvandssystemer.

Ved højere temperaturer formerer legionella sig i vandet. Vanddamp er den største smittekilde, og man smittes ved inhalering af små vanddråber/dampe i brusebadet eller ved arbejde med vanddampe, der indeholder legionella-bakterier.

Saniflow har løsningen

AQUA 3000 Open, der er et intelligent desinficerende vandbehandlingssystem, byder på en løsning der reducerer faren. Udover desinficere hele anlægget når det passer dig, kan AQUA 3000 Open reducere vandforbruget betydeligt og samtidigt kan alle sanitetstekniske processer overvåges, kontrolleres og protokolleres yderst brugervenligt.

Hvad enten der er tale om skoler, sygehuse, svømmehaller, sportshaller m.fl. - så har AQUA 3000 open en særdeles økonomisk og hygiejnisk systemløsning, der kan anvendes i alle bygninger både inden for den offentlige sektor og erhvervssektoren.

Systemet kan programmeres individuelt og kan udvides efter behov. Vandmængder, vandhygiejneskylninger, termiske desinfektioner og deres temperaturgrænseværdier kan indstilles og overvåges individuelt for hvert værelse og endda for hvert enkelt armatur. Fejl registreres straks og rapporteres af systemet. Derudover reducerer effektiv vandopvarmning energiforbruget.

Vandbehandlingssystemet fra SaniflowVandbehandlingssystemet er systematisk opdelt i to niveauer - vandhaner og netværk - som kan kommunikere med hinanden ved hjælp af forskellige dataprotokoller. De vigtigste vandbehandlingsfunktioner styres ved haneniveau. Med funktionen ECC2 (ECC = Ethernet-CAN-Coupler) og den integrerede WEB-server er der yderligere funktioner på op til GLT-forbindelser tilgængelige på netværksniveau.

Valgfri udvidelsesmuligheder er tilgængelige med to forskellige ekstra moduler: I/O -modul med digitale indgange og udgange til downstream -controllere og GSM -modul til mobil fjernvedligeholdelse.

Besøg vores hjemmeside www.saniflow.dk eller ring 5830 8070

Mere om produktet Vandbehandlingssystem

Vandbehandlingssystem

Bekæmp legionella!