Fremragende isoleringsevne med Eurowall

Annonce – Dato 17 Dec 2021

Panelbyg leverer hulmursisolering med ekstrem høj isoleringsværdi, der giver slanke vægge uden kuldebroer og frigiver flere indvendige kvadratmeter.

Eurowalls gode egenskaber som hulmursisolering er mange. Med den fremragende isoleringsevne på: λD = 0,022 W/mK medvirker Eurowall til slanke og tynde vægge, som giver mere lys i boligen.

flere indvendige kvadratmeter

Eurowall er fugtresistent og deformerer ikke, og derved bevares dimension, stabilitet og isoleringsværdi. Hulmursisoleringens lette vægt og praktiske formater sikrer en nem og hurtig montage. Oveni har Eurowall op til 90 % bedre isoleringsevne i forhold til traditionel isolering, og der opnås bedre lufttæt isolering uden kuldebroer.

Slanke vægkonstruktioner og nem montage

Tobias Eskildsen, tømrermester i Eskild Tømrer & Montage, var ikke i tvivl om valget af isolering, da hans eget hus skulle bygges, da fordelene simpelthen var for mange. Tobias Eskildsen forklarer: ”Jeg kunne gå 25 cm ned i vægtykkelse ved at bruge isoleringen fra Panelbyg, hvilket betyder jeg kan få en lysning på blot 40 cm og ikke 60 cm. De smallere vægge giver et pænere helhedsudtryk, og så lukkes der simpelthen mere lys ind gennem vinduerne. Eurowall er nemt at montere, og da det er fugtresistent bevares stabilitet og isoleringsværdi”.

fugtresistent, bevares stabilitet og isoleringsværdi

Ekstrem høj isoleringsværdi og ingen kuldebroer

Eurowall isolering med fer/not systemet på pladens fire kanter udmunder i en bedre lufttæt isolering uden kuldebroer. Det kan Tobias Eskildsen nikke genkendende til i sit arbejde med Eurowall isolering: ”Jeg har oplevet svage steder i byggeriet, hvor den mængde isolering der monteres ikke er nok, simpelthen fordi der ikke har været plads. Det betyder at isoleringsværdien ikke bliver høj nok. Det smarte med Eurowall, som Panelbyg leverer, er at isoleringsværdien er suveræn høj, og at det kræver en noget mindre mængde. Derudover kan jeg sætte det helt op til f.eks. et vindue og derefter fuge, så sikrer jeg at det bliver helt lufttæt og at man undgår de her kuldebroer”. Eurowalls lette vægt og bekvemme formater gør monteringen aldeles nem.

Eskild Tømrer & Montage er efterhånden vant til at arbejde med Eurowall isolering. ”Det er nemt at gå til, når man får det forklaret. Dertil har Panelbyg sørget for gode beskrivelser og de står klar, hvis man alligevel skulle have nogle udfordringer. Vi kommer uden tvivl til at bruge Eurowall isolering til fremtidige projekter” fortæller Tobias Eskildsen.

Vi kommer uden tvivl, til at bruge Eurowall isolering til fremtidige projekter

En bedre investering med færre skader på ydermuren

Spørger man Bo Dønnergaard Feldskov, direktør i MV Produkter, der er i ekspert i murværk og imprægnering af murværk, er han ikke i tvivl om kvaliteten og egenskaberne i Eurowall isolering.

”Der er ingen tvivl om at det er et bedre produkt til murværkssten. Det har for det første en bedre isoleringsværdi, så man går ned i en tyndere isolering og en tyndere mur. Det giver en mindre beskatning af vores huse, da vi i Danmark er beskattet af de ydere kvadratmeter og ikke de indvendige kvadratmeter som i andre lande. Reglen om beskatning af ydermurene giver den ulempe i Danmark, at man fra bygherrens side ikke ønsker at murerne gøres tykkere, da vi så fordyrer murværket. Så én af fordelene er helt klart de tyndere mure".

Bo Dønnergaard Feldskov forklarer videre: ”Vi har også plads til at lave en spalte, når vi bruger en isoleringsstype som Eurowall. Det betyder at murværket har nemmere ved at afgive fugt og ventilere. Her vil optørring foregå indadtil i konstruktionen, og saltene vil ligeledes være indadgående. I de konstruktioner, som opføres med en 41 cm mur og en 19 cm isolering klæbende helt op af murstenene, vil udtørring foregå udadtil i konstruktionen, altså i murværket. Derfor ser vi også murstensfacader, der har ekstremt svært ved at tørre op. Vi ser rigtig mange fejl grundet fugtbelastning på murværket. I de tilfælde havde det været en klar fordel at lave konstruktionen med en anden form for isolering, som f.eks. Eurowall, der forhandles af Panelbyg” afslutter Bo Dønnergaard Feldskov.

Referenceprojekter fra Panelbyg

Skjern Papirfabrik

Skjern Papirfabrik

Nybygning | Ringkøbing-Skjern | 50,0 Mio.Kr

Nybygning af varmeværk i Ringkøbing-Skjern . Selve byggeriet er påbegyndt okt...

Parcelhus i Skjern