Fiberbinder - Efter asbestrengøring

Fiberbinder - Efter asbestrengøring

Fiberbinder - Efter asbestrengøring

Fiberbinder® anvendes på loftrum, der er blevet asbestsaneret og grundigt rengjort. Ofte er det ikke muligt at støvsuge alle asbestfibre væk, og det medfører stor sundhedsrisiko for de håndværkere og tilsyn, som efterfølgende skal arbejde og færdes i området. Med Fiberbinder® kan man fiksere de fibre, som det ikke er muligt at støvsuge væk, og på den måde minimerer man risikoen for, at de efterfølgende håndværkere hvirvler fibrene op og indånder dem.

Fiberbinder trænger ned i de revner, sprækker, spærsamlinger og andre ufremkommelige steder, hvor det ikke er muligt at støvsuge alle fibre ud fra, og fikserer fibrene der.

Produktet kan anvendes af enhver, og det kræver hverken autorisation eller særlig uddannelse. Produktet anvendes både af nedrivningsvirksomheder som sidste arbejdsgang i asbestrengøringen og af entreprenørvirksomheder som første arbejdsgang, før de sender håndværkere ind for at udføre deres arbejde.

Fiberbinder® indeholder ingen mærkningspligtige eller miljøskadelige stoffer, og det tillader trækonstruktionen at ånde.

Som bygherre og arbejdsgiver har man pligt til at sørge for, at arbejde og færdsel på områder kan ske uden risiko for udsættelse for asbeststøv. Dette følger af Arbejdstilsynets vejledning om rengøring før afslutning af asbestarbejde.

Ved at følge Arbejdstilsynets rengøringsvejledning og ved at anvende Fiberbinder® opnår man som bygherre og bygherrerådgiver den store fordel, at man får en helt fast tidsplan og en helt fast projektøkonomi. Denne fordel opnås samtidig med, at man minimerer risikoen for, at efterfølgende håndværkere udsættes for asbestfibre.

Fiberbinder® er en simpel og økonomisk meget tilgængelig løsning på en stor udfordring.

Loftrum

Loftrum

FiberbinderMetodens hovedanvendelsesområde er på loftrum

Læs mere

Vejledning fra Arbejdstilsynet

Vejledning fra Arbejdstilsynet

Rengøring og kontrol før afslutning af asbestarbejde

Læs mere

Udbudstekst

Udbudstekst

Asbestbindervæske – Arbejdsbeskrivelse

Læs mere

arbejdsprocedure for slutrengøring

arbejdsprocedure for slutrengøring

DMR arbejdsprocedure Fiberbinder 2024

Læs mere

Fiberbinder Rapport

Fiberbinder Rapport

Dokumentation for effektivitet af asbestfiberbinding_MO_22-05-2022

Læs mere

Fiberbinder

Fiberbinder

Produktdatablad

Læs mere

Fiberbinder

Fiberbinder

Teknisk Datablad

Læs mere

Fiberbinder

Fiberbinder

Sikkerhedsdatablad

Læs mere

Fiberbinder

Fiberbinder

Brugsanvisning

Læs mere

Fiberbinder

Fiberbinder

Drifts- og vedligeholdelsesvejledning

Læs mere

Fiberbinder oplysningsfilm

Relaterede produkter

Fiberbinder - Før demontering

Fiberbinder - Før demontering

Før demontering: Fiksering af asbestfibre direkte ved kilden


Fiberbinder - Andet historisk støv

Fiberbinder - Andet historisk støv

Ved andet historisk støv: Fiksering af andre sundhedsskadelige partikler


Nyheder fra Fiberbinder ApS

Fiberbinder® beskytter håndværkere mod asbest og støv

Fiberbinder® beskytter håndværkere mod asbest og støv

Håndværkere skal kunne arbejde sikkert i loftrum efter asbestrenovering

Fiberbinder kan forhindre dyre forsinkelser ved asbestrenovering

Fiberbinder kan forhindre dyre forsinkelser ved asbestrenovering

Bygherren skal sørge for, at loftsrum er sikre, før håndværkerne rykker ind